Meny
Selvforsyning, klima og Oslo

Selvforsyning, klima og Oslo

Selvforsyning, klima og Oslo

16. mai signerte landbruksminister Geir Pollestad (Sp) og partene i jordbruksoppgjøret. Det er godt nytt for Oslo.

Hovedoverskriften til regjeringas jordbrukspolitikk, inkludert jordbruksavtalen signert 16. mai., er at bøndene skal få en bedre inntekt og at vi skal øke selvforsyningen fra 40 til 50%. I en stadig mer utrygg verden er det bra for oss i Oslo at regjeringa sørger for en trygg matforsyning og et levende landbruk i hele landet. I en skikkelig anstrengt situasjon kan vi ikke livnære oss på fiskeprotein fôret på brasiliansk soya eller annen importert mat. Videre er det bra for Oslos boligmarked at det finnes næringsveier i resten av landet. 

I jordbruksavtalen tar regjeringa på alvor krav til klimaomstilling av landbruket med en historisk satsing på frukt- og grøntproduksjon. For Senterpartiet er det viktig at vi bruker jorda best mulig og at det skal dyrkes korn, frukt og grønt der det kan dyrkes og at dyra våre i størst grad kan være ute der det er mulig. Nær en tredjedel av den totale budsjettrammen for jordbruksavtalen, 10,5 milliarder kroner, går til ordninger med natur, miljø eller klimaeffekt.

Senterpartiet i regjering tar også på alvor den alvorlige situasjonen i Oslofjorden og styrker i jordbruksoppgjøret vannmiljøtiltak i fylker med jordbruksareal som drenerer til Oslofjorden med 20 mill. kroner.

I Norge skal vi ta vare på hverandre gjennom tykt og tynt, gjennom klimaomstilling og urolig tider. Jordbruksavtalen er et godt tiltak i denne sammenheng. For hele Norge, inkludert Oslo. 

 

Bjørg Sandkjær, 

Leder Oslo Sp