Meny

Bærebjelkene i nye Østfold

Frivillighet, idrett og kultur er for meg synonymt med bærebjelker i vårt lokalsamfunn. De bidrar til samhold og inkludering. I arbeidet med å bygge Østfold fylkeskommune vil det være svært viktig å benytte seg av de naturlige møteplassene og mangfoldet en finner i kommunen. For å skape gode møteplasser i lokalsamfunnene er det viktig at det finnes fritidstilbud i alle lokalsamfunn i Østfold. Det er også på sin plass at det tilrettelegges for at idretten og kulturen er tilgjengelig, uavhengig av ferdighetsnivå og bosted. 

 

Det er derfor grunnleggende at vi som stiller til valg til fylkeskommunen gjør et godt stykke arbeid for å støtte opp under dugnadsånden, frivilligheten og arbeidet med å videreutvikle møteplassene. Østfold Senterparti er opptatt av at vi skal tilbake til slik vi løste spillemiddelordningen før Viken ble dannet. Vi mener at spillemidlene kan brukes best når det er kommunene som kommer med tydelige prioriteringer opp mot fylkeskommunen. Det er nettopp kommunene som har god kontakt med den lokale idretten og deres lokalsamfunn. Ved å legge lokalkunnskapen til grunn vil Østfold kunne tilby gode rammebetingelser for kultur, idrett og frivillighet.

 

Det var en viktig satsing og riktig satsning at regjeringen vedtok i statsbudsjettet for 2023 å gi full momskompensasjon til idrett og frivillighet. Østfold Senterparti mener at det frivillige arbeidet og dugnadsånden som finnes i lokalsamfunnene er sentralt i utviklingen av at Østfold skal bli et godt sted å bo for folk i alle aldre og livssituasjoner.

 

Husk å legge to stemmesedler i valgurnen. Jeg ønsker dere alle et godt valg! 

 

Elise Lilletorp Lien, 5.kandidat for Østfold Senterparti.

ell.jpg