Meny

Enighet om politisk styring av Østfold fylkeskommune

Fylkestingsvalget i Østfold: Enighet om samarbeidsavtale for perioden 2023-2027

Arbeiderpartiet, Senterpartiet, Sosialistisk Venstreparti, Rødt, Miljøpartiet de Grønne, Industri og Næringspartiet og Pensjonistpartiet har torsdag 14. september er enige om et valgteknisk samarbeid for å styre og utvikle nye Østfold i perioden 2023-2027.

-  Viktige saker for oss vil blant annet være å utarbeide en helhetlig regional transportplan for Østfold (RTP) som både omhandler fylkeskommunale og statlige prosjekter innenfor vei, bypakker og bane, satse på kultur for å utvikle lokalsamfunn og de kreative miljøene, sikre en velferdssatsing som utjevner forskjeller i levekår og folkehelse, styrke frivilligheten og tilrettelegge for en arbeidsnær skole som vil sikre at flere elever opplever relevans og mestring slik at flere fullfører, sier de samstemte forhandlingspartnerne.

Ved siden av et valgteknisk samarbeid er partiene enige om blant annet:

  1. Å samarbeide om forvaltning av fylkeskommunens økonomiske ressurser med mål om felles fremlegg til budsjett- og økonomiplan.
  2. Å samarbeide i forbindelse med valg og oppnevninger i perioden til råd, utvalg etc.
  3. Å ha et koordinert og sterkt påvirkningsarbeid mot sentrale myndigheter for at Østfold skal bli prioritert på viktige områder for innbyggere og næringsliv, samt flere statlige arbeidsplasser.
  4. Fylkeskommunen skal utarbeide en plan for påvirkningsarbeidet med tydelige milepæler for å sikre fortgang i viktige saker.

 

Sindre Martinsen-Evje (Ap) blir ny fylkesordfører og Annette Lindahl Raakil (Sp) blir ny fylkesvaraordfører.

  • Jeg er glad for vi har kommet til enighet og vil takke rause samarbeidspartnere. Vi er klare for å ta ansvar og jobbe for at nye Østfold blir et fylke med muligheter for alle og mindre forskjeller mellom folk. Et fylke det er godt å gå på skole i og å jobbe i. Jeg gleder meg til å ta fatt på alle oppgavene som venter, sier Sindre Martinsen-Evje.

 

  • Å få til denne avtalen betyr mye for framtida til Østfold. Jeg gleder meg til å bygge det nye fylket, og å gå på jobb hver dag for mer enn 300. 000 Østfoldinger. Sammen med samarbeidspartiene skal vi være tett på hele Østfoldsamfunnet, og vi skal sette Østfold på kartet! Sier Annette Lindahl Raakil.