Meny

Østfold Senterparti vil sørge for oppstart av anleggsgartnerklasse på Mysen vgs 

Før sommeren sendte Mysen videregående skole inn ønske om å opprette et Anleggsgartner VG2-tilbud fra neste skoleår. Dette forslaget stiller Østfold Senterparti seg helhjertet bak.

I løpet av året har 14 lokale anleggsgartner-bedrifter i Indre Østfold jobbet godt for å få opp et slikt tilbud gjennom å danne Foreningen VG2 anleggsgartner til Mysen videregående skole, og rett før sommerferien gjorde også yrkesopplæringsnemnda i Viken et vedtak om å legge til rette for et slikt tilbud: «Yrkesopplæringsnemnda viser til tidligere vedtak angående opprettelse av anleggsgartner VG2 ved Mysen vgs, og tilbakemeldinger fra bransjen om at behovet for arbeidskraft er stort. Nemnda ber om at utdanningstilbudet dimensjoneres deretter og at tilbudet opprettes på Mysen vgs.»

 

Østfold Senterparti mener det er godt grunnlag for å gi ungdommen muligheten til å bli anleggsgartner også i indre deler av Østfold, i tillegg til tilbudet ved Kalnes vgs i Sarpsborg. Dette vil bli et godt supplement til eksisterende tilbud i Østfold, og vi har tro på at Mysen vgs kan starte opp et godt tilbud fra neste høst.

 

  • Senterpartiet stiller seg positive til et slikt initiativ, og vil stemme for et slikt tilbud på Mysen vgs i fylkestinget i nye Østfold, sier 2. kandidat for Østfold Senterparti og fylkesleder i Østfold Senterungdom Mattis Minge

 

  • Foreningen VG2 anleggsgartner til Mysen vgs med Tore D.Carlsen i spissen har vist at det er stort engasjement rundt opprettelse av dette tilbudet, og å ha en slik forening i ryggen vil være en utrolig god støtte før, under og etter oppstart. Det er stort engasjement i det lokale næringslivet, sier ordfører Saxe Frøshaug i Indre Østfold kommune

 

  • Vi håper at det kan være bred politisk enighet om opprettelse av dette tilbudet allerede nå tidlig i høst, slik at forberedelsene til oppstart neste skoleår kan begynne så tidlig som mulig. Vi håper at det er mange som begynner på VG1 bygg og anlegg i år som har lyst til å velge anleggsgartner neste år på VG2, sier fylkesordførerkandidat for Østfold Senterparti, Annette L. Raakil