Meny
image_6487327

Det er verdt å bosette seg i Rakkestad!

Det er verdt å bosette seg i Rakkestad!

Som unge voksne har man utallige muligheter når det kommer til hvor man skal bosette seg. For oss var valget enkelt: Rakkestad.

Vi er heldige som har vokst opp i en trygg og god kommune i hjertet av Østfold, som også har blitt et naturlig knutepunkt med korte avstander. En av årsakene til at vi engasjerer oss i lokalpolitikken er blant annet for å sørge for at barn og unge får de samme gode, og om ikke enda bedre oppvekstsvilkår enn vi hadde. Det betyr noe hvem som styrer og setter dagsorden, og vi har et sterkt ønske om å bidra og være en stemme for unge i Rakkestad.

Det er viktig at de gode tjenestene til barn og unge fortsetter å ytes fra hele tjenesteapparatet til Rakkestad kommune. Alle som bor i kommunen må føle en tilhørighet til lokalsamfunnet, og denne skal være til stede uavhengig av interesser, bakgrunn og alder.

Som unge voksne er det viktig for oss å fremme de sakene som berører oss i hverdagen. Det er noen faktorer vi tror er viktig for at Rakkestad skal bli en attraktiv bo- og arbeidsplass for øvrige unge voksne. Botilbudet må være appellerende for unge. Derfor er vi er avhengig av at det tilbys alt fra gårdsbruk til leiligheter, tomter og utleieobjekter. I tillegg ser vi viktigheten av god kollektivtransport, som nå gjør det enklere å pendle til og fra kommunen.

Videreutviklingen av gode og stabile arbeidsplasser vil være avgjørende for om man velger å bosette seg. Det er svært positivt at det har blitt satset stort på bredbånd- og mobildekning, så enda flere har mulighet for hjemmekontor. I tiden fremover mener vi det er viktig å satse på lærlinger, så både kommunal- og privatsektor er godt rustet til å kunne gjennomføre den daglige driften.

Avslutningsvis ønsker vi å trekke frem viktigheten av et levende sentrum og et flott rekreasjonstilbud. Handlegatas tilbud og arrangementer bidrar til å skape trivsel og møteplasser gjennom hele året. Rakkestad har i tillegg et rikt utvalg flotte turstier i skog- og mark. Det er bredden av tilbud som gjør kommunen attraktiv, og det er viktig at disse oppgraderes og vedlikeholdes, slik at alle også i fremtiden kan nyte godt av alt det flotte Rakkestad har å by på!

 

Anne Sofie Strekerud 15. kandidat og Elise Lilletorp Lien 4. kandidat for Rakkestad Senterparti