Meny
Åse S

Kollektivtrafikk i Rakkestad

Vi blir stadig fortalt av ulike klimaforskere og politikere at vi burde forsøke å la bilen stå i garasjen for å spare miljøet. Det er et godt tiltak jeg har tro på at kan gjøre en forskjell, men det er også er tiltak som ikke nødvendigvis er like enkelt for alle å gjennomføre. Da tenker jeg i hovedsak på oss som bor i distriktene.

Selv om Rakkestad har fått et bedre kollektivtilbud de siste årene, så er vi langt ifra mål i å ha tilstrekkelig godt tilbud. Hvis klimaforskerne og politikernes ønsker om at flere skal benytte seg av buss og tog fremfor bil, må bussene og toget gå oftere og være rimelig i pris. Vi trenger en satsing på kollektiv trafikk! Derfor er jeg glad for at Rakkestad Senterparti vil arbeide for å forbedre kollektivtilbudet til og fra kommunen, og jobbe for å gjenåpne østre linje til Sarpsborg raskest mulig. 

Til høsten skal jeg flytte til Oslo for å studere. Mange unge rakstinger bor i hovedstaden, men har deltidsjobber her hjemme. For oss har det vært til stor glede med et bedre togtilbud til Oslo. Fremover burde vi derfor opprettholde og utvikle det gode togtilbudet vi har her, slik at alle får god nytte av det. Derfor er jeg glad for at Karoline har jobbet hardt for at Rakkestad også skal få togavganger i helgene, noe som er viktig for de mange som bor i Oslo, men har deltidsjobb her.

Hvis flere rakstinger som ikke kan gå eller sykle til jobb skal greie å la bilen stå trenger vi flere bussavganger «sørover». I arbeidet i Østfold fylke vil det være viktig å sikre at det går hyppigere busser til Sarpsborg og Halden, slik at man får kommet seg hvor man vil, når man vil. Vi som bor i Rakkestad er heldige som bor på et sted hvor det er relativt korte avstander til de større tettstedene. Samtidig er det utfordrende for personer som meg, som vil reise mer kollektivt, å komme seg dit. Det hjelper lite for meg at bussene stopper på Ise. Disse bussene burde gå helt til Rakkestad, og hvis de begynner med det, vil jeg gjerne ta bussen. Det er digg å kunne drømme seg bort i egne tanker med en god podkast på øret uten å måtte følge med på trafikken. 

Selv om jeg liker å kjøre tog og buss, og det blir et bra togtilbud til Oslo, kan selv togturer til og fra Oslo med studentrabatt bli dyrt. Det er en av tingene jeg vil forsøke å gjøre noe med ved å stille til valg. Jeg forstår at kommunestyret ikke nødvendigvis får gjort så mye med prisene, men jeg vil i hvert fall få muligheten til å komme med innspill og synspunkter på hva som er viktig for oss unge voksne. Og det å engasjere seg og være folkevalgt gir en mulighet til å kunne komme med innspill i andre fora som kan lytte og ta det med seg videre i sitt arbeid.