Meny
Rakkestadskolen

Rakkestadskolen skal være et fint sted å være og lære

I dag kribler det i mange elevers mager. Etter er en lang sommerferie er det nå klart for et nytt skoleår. Enkelte elever har gledet seg, og andre har nok tenkt at dette blir tungt. Uavhengig av faglige forutsetninger og lærelyst, skal det være fint å gå på skolen i Rakkestad.

Barn og unge skal oppleve det å gå på skolen som sosialt, og de skal føle seg sett og bli verdsatt for den de er. Heldigvis viser statistikkene fra Elevundersøkelsen at de aller fleste trives på skolen i Rakkestad. Det skal skolens lærere og assistenter ha mye av æren for. Som tidligere elev, og som mor til barn i skolen, opplever vi at skolens ansatte er til stede for barna og ungdommene, som en varm og trygg voksen, som ser hver enkelt elev.

Selv om Rakkestadskolen er full av dyktige pedagoger og andre ansatte som gjør en solid jobb for at elevene skal ha en god skolehverdag, vet vi at det er en del barn som strever med å finne seg til rette i skolen. De sliter eksempelvis med å takle overgangen fra barnehagen til en skolehverdag som er strukturert med utgangspunkt i mål om faglig progresjon, eller med å finne sin plass når elevene endrer seg for å finne ut av hvem de er.

Disse elevene er det svært viktig at skolen og andre instanser, fanger opp. Senterpartiet er derfor opptatt av å legge til rette for at alle barn og unge skal få gode tjenester fra kommunen. Derfor ser vi behovet for at det blir videreutviklet gode alternative opplæringsarenaer tilpasset elevenes behov. I tillegg ønsker vi en god samhandling mellom skolene i Rakkestad, som bringer med seg den beste kompetansen for å hjelpe elevene. Tidlig innsats er og vil forbli svært viktig!

Senterpartiet ønsker at skolen skal være et fint sted å være og lære. Derfor vil vi bedre overgangen mellom barnehagen og skolen, ha fokus på digitalisering i skolen og sikre alle elever gode digitale verktøy. Rakkestad Senterparti vil at Rakkestadskolen skal ha varierte og gode læreverk. I tillegg ønsker vi en videreføring av satsingen på Ungt Entreprenørskap. For at elevene skal trives på skolen vil det også være viktig med gode uteområder, som stimulerer til fysisk aktivitet, og som bidrar til et godt skolemiljø.

Og til deg som skal starte på skolen i dag: Lykke til med skolestart! Vi heier på alle elever, og vil gjøre vårt for at du får en best mulig skolehverdag!

 

Anne Marit Bjørnstad Gudim (5. kandidat) og Lars Vegard Fosser (3. kandidat)