Meny
Han K granaas kopi

Sterkt jordvern

 Rakkestad Senterparti vil opprettholde et sterkt jordvern, skriver Hans Kristian Granaas, 6. kandidat for Rakkestad Senterparti.

Jeg er oppvokst på den sentrumsnære gården Lien Søndre, og har levd hele livet mitt i Rakkestad. Fra barndommen av har jeg jobbet på jordet, fjøset og gått turer i skogen og lært å nyte de fine omgivelsene omkring gården. Jeg fikk tidlig innføring i hvor viktig det er å bevare matjorda og naturen, slik at fremtidige generasjoner fortsatt kan nyte av de samme godene som vi har i dag.

Derfor er en jordnær og fremtidsrettet landbrukspolitikk viktig for meg. 

De siste årene har matproduksjon og matberedskap vist seg å være svært viktig. Krig og tørke i Europa har bygd oppunder viktigheten med egen matproduksjon. Rakkestad er en viktig region for matproduksjon, da vi er en stor jordbrukskommune med en variert landbruksproduksjon. Jeg er opptatt av at Rakkestad fremdeles skal være ledene innen matproduksjon, som også er en av grunnene til at jeg stiller til valg.

Mitt valg av parti ble Senterpartiet. Jeg synes Senterpartiet har gode verdier, og en helhetlig og jordnær politikk. I tillegg er jordbruk en sentral del av valgprogrammet. Partiet har en jordbrukspolitikk som ønsker å tilrettelegge for fremtidig matproduksjon.

Viktigst av alt er at Rakkestad Senterparti vil opprettholde et sterkt jordvern. Vi må ta vare på de landbruksarealene som vi har og ikke bygge ned matjord i vår kommune. Rakkestad kommune har i dag et prosjekt sammen med våre nabokommuner om karbonbinding i jord. Kommunens fokus på at landbruket faktisk er en del av løsningen på klimautfordringene, og ikke problemet, har jeg sansen for. Jeg er glad for at vi har et landbrukskontor i kommunen. De ansatte der stiller alltid opp for oss bønder, og har høy kompetanse innenfor sitt fagfelt. Rakkestad Senterparti ser hvor viktig det er for næringen at landbrukskontoret fungerer på en god måte.

Nå forbereder vi oss alle til årets store happening, nemlig høstonna. Jeg ønsker alle mine kollegaer lykke til med høstonn og høsting av årets avlinger. Når høstonna er over, så er det valg! Jeg har de siste årene fulgt med Rakkestad Senterparti fra sidelinjen. Jeg syns Karoline har gjort en kjempejobb som ordfører. Nå har jeg lyst til å være med på å bidra. Gi meg gjerne en ekstra stemme, så skal jeg gi jernet og jobbe for Rakkestad de neste fire årene. Og ikke minst være en stemme for at Rakkestad fremdeles skal være en aktiv matproduserende kommune.

Hans Kristian Granaas, 6. kandidat Rakkestad Senterparti.