Meny
Stinn brakke: Ordfører Karoline Fjeldstad (Sp) fra Rakkestad og Reidar Kaabbel (Sp) fra Våler i Østfold, på møtet i Råde tirsdag, for tørkerammede bønder i Østfold. På informasjonsmøtet informerte Østfold bondelag og bl.a statsforvalteren om aktuelle tiltak for å opprettholde produksjonen og redusere skadene.
Karoline Fjeldstad, Ordfører Rakkestad. Reidar Kaabbel, Ordfører Våler.

Tørken rammer oss hardt!

Stinn brakke: Ordfører Karoline Fjeldstad (Sp) fra Rakkestad og Reidar Kaabbel (Sp) fra Våler i Østfold, på møtet i Råde tirsdag, for tørkerammede bønder i Østfold. På informasjonsmøtet informerte Østfold bondelag og bl.a statsforvalteren om aktuelle tiltak for å opprettholde produksjonen og redusere skadene.  

Produksjonen av mat kan ikke slås av og på. For å ha nødvendig matberedskap må det være én kontinuerlig matproduksjon – over hele landet. Selv om Norge er et rikt land, så kan vi ikke kjøpe oss ut av alle utfordringer. Det hjelper ikke å ha «pæeng på bok», når det ikke er mat å få kjøpt.

Koronakrisen, krigen i Ukraina og Klimaendringene har gjort det tydeligere for oss alle hvor sårbar matproduksjonen er, og hvor viktig matsikkerheten er for oss. Tørken vi nå opplever på Østlandet, i Rogaland og Agder, setter vår matsikkerhet på prøve.

Tørken har ført til at årets gras- og kornavlinger blir kraftig redusert. Det vil igjen sørge for mindre egen produksjon, og økt behov for import. Import er i seg selv krevende, da det også er tørke i store deler av Europa. Å bruke import som middel for å løse problemene vil trolig ikke fungere på sikt. Vi må øke norsk matproduksjon for å kunne ivareta matberedskapen vår.

Senterpartiet har – og har alltid hatt, matberedskap, jordvern og nydyrking som noen av våres viktigste saker. Dagens krevende tørkesituasjon viser hvor viktig det er at vi ikke bygger ned matjord, at vi har en matkornberedskap og at vi styrker det norske landbruket på alle mulig måter.

Derfor er vi glade for at Sp / Ap – regjeringen stiller opp med ekstraordinære strakstiltak, for å prøve å begrense de økonomiske tapene for de tørkerammede. Det sees også på løsninger for å opprettholde grovforproduksjonen, slik at bøndene slipper å slakte dyrene sine. Det er stor bekymring blant bøndene om de har nok fôr til dyrene gjennom vinteren. Igjen viser den alvorlige sammensatte situasjonen oss, hvor viktig det er med gode ordninger som ivaretar den nasjonale matberedskapen.

 

Vi må ikke komme dithen, at vi er nødt til å spise opp vårt såkorn! 

Lykke til med årets vekstsesong til alle bønder. Vi heier på dere!

 

Karoline Fjeldstad, Ordfører Rakkestad

Reidar Kaabbel, Ordfører Våler