Meny
Hovedbilde Annette

-Vi må skape fundamentale endringer i Østfold

Senterpartiets fylkesordførerkandidat Annette Lindahl Raakil (31):

-Vi må skape fundamentale endringer i Østfold.

Senterpartiets fylkesordførerkandidat, Annette Lindahl Raakil, ber om sterk mobilisering når Østfold gjenoppstår som eget fylke.

Jeg ser at mange fylkespolitikere lover gull og grønne skoger på vegne av Østfold fylke i valgkampen. Økte kostnader på alt vi skal drive med gir oss en krevende start. Som fylkeskommune må vi tenke nytt og annerledes for å gi gode tjenester, og samtidig gjenreise stoltheten over at vi bor i landets fineste fylke, sier Annette Lindahl Raakil.

Annette m fisk.JPEG

Første verv som 9-åring

Annette kjenner Østfold og østfoldingene bedre enn de fleste. Allerede som 9-åring fikk hun sine første verv i organisasjonslivet. Det begynte i 4H, fortsatte i Bygdeungdomslaget, Senterungdommen og Senterpartiet. Nå er hun heltidspolitiker og fylkesråd for plan, klima og miljø i Viken.

For meg har politikken blitt en stor del av livet. Jeg ville ikke valgt annerledes, selv om fylkespolitikken kan oppfattes som litt fjern og lite relevant. Men fylkespolitikk er viktigere enn mange tror. Fylkeskommunen driver med mer enn fylkesveier, tannhelse og videregående skoler. Den viktigste rollen for oss som sitter i fylkestinget, er å være brobyggere og koblingsboks mellom kommunene og fylket. Vi er en region med felles interesser og muligheter. Det er vårt ansvar å se helheten og skape god utvikling i hele fylket, sier Annette.

 

Viken var feilslått

Hun ble fylkesråd i et storfylke hun kjempet imot. Fire år etter Viken ble etablert, står Annette fast ved at storfylket Høyre gikk i bresjen for, ikke var positivt for innbyggerne i den store regionen.

Jeg ser frem til at Østfold skal bli et selvstendig fylke igjen. Sentraliseringen i Viken var fullstendig feilslått. Som valgt politiker har jeg tatt ansvar for plan, klima og miljø-sakene i hele regionen. Det har vært tøft og krevende. Vi politikere må være tett på innbyggerne når vi skal skape positive endringer. Det har ikke vært lett i et fylke som strekker seg helt fra Halden til Hallingdal, sier hun.

Topp6 nærbilde.JPG

Bygdeentusiast

Annette Lindahl Raakil elsker swingdans og sene kvelder med gode venner. I Bygdeungdomslaget har hun fått utløp for sitt sterke sosiale engasjement og har lært mye om organisering, i tillegg til å ha vært rundt på alle bygdehus og festlokaler i fylket på BU-fest.

Det er et fantastisk miljø for alle som liker å være sammen med andre mennesker, og for oss som liker å ta litt ekstra ansvar. Jeg har vært tevlingsleder i Norges Bygdeungdomslag med ansvar for landslaget i motorsag, og har selv vært deltager i en rekke tevlinger. Borddekking og spekematanretning var min spesialitet. Jeg har faktisk fire NM-titler. Jeg er stolt av å være fra bygda, smiler hun.

Det var jordvernet som vekket hennes politiske engasjement. Som ung i Bygdeungdomslaget fikk hun kunnskap om hvor sårbar den norske matproduksjonen faktisk er. Vi har ikke råd til å bygge ned de arealene hvor vi kan produsere mat i Norge.

Det er et tema hvor Senterparti-politikken i løpet av noen få år faktisk har endret holdningene i hele samfunnet og i nesten alle politiske partier. Det er jeg veldig stolt av. Det gir meg voldsomt mye energi å vite at vi som driver med politikk skaper viktige endringer i samfunnet vårt. Vi skal jobbe på samme måte for å skape gode lokalsamfunn i byer og bygder, bedre folkehelse, mindre sosiale forskjeller og bedre psykisk helse, sier Annette.

 

Store utfordringer

Folkehelsa i Østfold er en viktig sak for Annette Lindahl Raakil. Nå handler det ikke bare om å bygge nye Østfold etter fire år i Viken. Senterpartiets fylkesordførerkandidat minner om at Østfold har en del utfordringer som vil kreve mye av alle som tar politisk ansvar i Østfold.

Jeg har gledet meg til å drive valgkamp for Senterpartiet i Nye Østfold. Vi har mange kvaliteter, flinke folk og et næringsliv med store muligheter. Men vi kan ikke drive et fylke på ren entusiasme og pågangsmot. Vi må erkjenne at Østfold har betydelige utfordringer, og det har vi hatt lenge. Vi kommer dårlig ut på levekårsundersøkelser og folkehelsestatistikker. Dette endrer seg ikke av seg selv når fylket gjenoppstår, sier Annette.

Bedre hverdager

Senterpartiets førstekandidat i Østfold mener alle partiene som stiller til valg, må tenke grundig gjennom hvordan fylkestinget i fellesskap kan skape bedre hverdager i Østfold.

De aller fleste i Østfold har det bra. Det skal vi være glade for. Men vi kan ikke drive valgkamp uten å snakke om at Østfold ligger på bunnen av en rekke statistikker om blant annet helse, arbeidsledighet og uføretrygd. Det er kjempealvorlig. Det bør få alarmklokkene til å ringe hos alle som stiller til valg i Østfold fylke. I denne valgkampen bør samarbeid og felles mål være viktigere enn noe annet. Om Høyre-siden eller de rødgrønne vinner valget, har det nye fylket og innbyggerne våre akkurat de samme utfordringene. Det er fint å snakke om muligheter og grenseløs utvikling i valgkampen, men det er ikke der slaget står de neste årene. Slaget står om levekår og folkehelse, sier Anette.

Østfoldkonferansen.JPEG

Kaller en spade for en spade

Hun oppfordrer dermed hele det politiske miljøet i Østfold til å bruke de siste ukene av valgkampen til å tenke på løsninger fremfor å hakke løs på hverandre i alle debatter.

Dette er vårt felles ansvar, om vi driver med lokalpolitikk eller fylkespolitikk. Vi må skape fundamentale endringer. Det kommer til å kreve mye av oss. Det krever først og fremst at alle som tar politisk ansvar, også tar ansvar for å samarbeide på tvers av partier og faggrupper, sier Annette.

Hun peker også på alle de lokale ordførerkandidatene til Senterpartiet i hele Østfold, som skal dra dette lasset sammen i den kommende perioden.

Kommunene er førstelinja til innbyggerne våre, og det er helt essensielt at fylket og kommunene har et godt samarbeid på tvers. Jeg er kjempeglad for at vi har et så godt lag av ordførerkandidater i Østfold Senterparti, sier hun.

 

31-åringen er ikke redd for på skille seg ut som en politiker som ikke lover gull og grønne skoger i valgkampen. Hun vil heller beskrive situasjonen akkurat som den er.

Min drøm da jeg stilte til valg i Nye Østfold fylke, handlet om å bruke alle de fantastiske mulighetene vi har til å bygge landets beste fylke, skape arbeidsplasser, gode skoler og trygge nærmiljøer. Jeg sier ikke at alt dette ikke betyr noe, men jeg kan ikke gå til valg uten å kalle en spade for en spade: Vi må prioritere innbyggernes helse og livskvalitet. I Østfold er ikke hverdagen god nok for veldig mange innbyggere. Det kan vi ikke leve med, sier hun.

 

Må dra lasset

Senterpartiets fylkesordførerkandidat bruker nettverket sitt for alt det er verdt, og det vil hun fortsette med – uansett hvilken posisjon hun får etter valget.

Jeg har tett dialog med kommunalministeren, og jeg vet at han forstår alvoret i min helt klare bekymringsmelding. Han forstår også at Senterpartiet må dra en stor del av lasset for å skape bedre hverdager for alle i Østfold som ikke har det så bra. Jeg føler et stort ansvar for at Senterpartiet må jobbe beinhardt for å øke de statlige støtteordningene til Østfold. Med Senterpartiet og Arbeiderpartiet i regjering, har vi mulighet til å få de ressursene som kreves for å endre levekår og folkehelse i fylket vårt. Det blir den viktigste jobben for oss alle de neste fire årene!

 

Annette Østfold kopi.JPEG

Østfold Senterpartis hjertesaker:

  • Vekst og utvikling i HELE Østfold
  • Åpne opp flere dører til innenforskapet, og bekjempe utenforskap
  • Østfold skal bli en spydspiss i det grønne skiftet
  • Fylkeskommunen skal være en god samarbeidspartner for kommuner, næringsliv og samfunnsliv
  • Østfold skal være et attraktivt fylke å bo og jobbe i, flytte til, eller flytte tilbake til.
  • Skape trygge og gode lokalsamfunn i hele Østfold