Meny

De viktigste sakene i 2021, og dette er på dagsorden i kommunene i 2022

Politiske høydepunkt i året vi har lagt bak oss, og ikke minst – sakene som kommer på dagsorden i 2022. Vi har tatt runden til fylkesvaraordfører, ordførere og varaordførere i Rogaland, og her er deres svar.

Uten navn (35 x 20 cm) (35 x 25 cm) (2).png

Arne Bergsvåg, fylkesvaraordfører
Rogaland har landets beste resultater i forhold til fullføring av videregående skole, og det må vi bygge videre på. Vi fikk til en akseptabel løsning i hurtigbåtsaken, og unngikk dramatiske kutt. Og i forbindelse med Nasjonal Transportplan fikk vi gjennomslag for både E39, E134 og den rasfarlige vegen gjennom Suldal.

Vi er nødt til å følge arbeidet til kraftkommisjonen tett, og vurdere hvordan vi bruker kraften vår best mulig. Det er ikke ikke ubegrensede ressurser, og vi må få til verdiskaping ikke minst gjennom nye næringer. Miljøsakene blir stadig flere og viktigere. De griper inn i stort sett alle sider ved fylkespolitikken, og det må vi ta konsekvensene av.  

Bjørn Laugaland, Hjelmeland
En viktig sak i 2021 var lokaldemokratiet og lokal medbestemmelse. Valget viste at de partiene som hegner om dette, spesielt Senterpartiet, gjorde det bra.

Framover blir det grønne skiftet stadig viktigere. For å få det til, må vi være forberedt på mange kontroversielle saker der lokalsamfunn og natur settes under press. 100 milliarder i nye linjer fra Statnett de neste årene, vil vise igjen. Enda større utfordringer kan vi vente av planer om mineralutvinning. Det betyr store naturinngrep, noe som vil skape diskusjon og konflikt. Det er viktig med skikkelige prosesser rundt disse temaene der hensynet til lokalsamfunnene blir tatt på alvor. De må få sin rettmessige del verdiskapingen.

Anita Husøy Riskedal, Hjelmeland
I tillegg til stortingsvalget og penger til Rødsliane, startet vi i 2021 planleggingen av ny ungdomsskole og basseng i Hjelmeland. Det er et nødvendig løft for ungdommene og bygdene våre.

Forventningene til 2022 er mindre pandemi og bedre styring av landet. I Hjelmeland innfører vi gratis barnehage fra 1. august, og vi skal også bosette flere flyktninger.

Gerd Helen Bø, Suldal
I tillegg til valget var den viktigste saken i 2021 oppstart av rassikringen i Rødsliane.

For 2022 håper vi på et jordbruksoppgjør der også distriktene vinner fram. Jeg håper også bygdevekstavtaler blir en realitet. Lokalt arbeider vi med kommuneplanen der det er viktige industriinnspill som kan gi mange arbeidsplasser.

Øyvind Lovra Tveitane, Suldal
Viktigste sak i 2021: Rassikring på RV 13 i Suldal.

Strømprisen er noe som opptar oss alle, og den vil være på dagsorden i 2022. Vi må jobbe for at får på plass ordninger som gjør at det norske næringslivet og befolkningen regjeringen får en lav og forutsigbar pris.

Asbjørn Birkeland, Sauda
Den viktigste saken i 2021 var det brede politiske samarbeidet der Senterpartiet sammen med Ap og SV gikk inn for oppstart av rassikringsprosjektet på RV 13 mellom Sauda og Suldal. Det er en vei mange elever og pendlere i våre to kommuner bruker daglig.

For 2022 venter vi at regjeringen støtter og setter fart i industriplanene i Sauda, Co2-fangst ved Eramet, Hy2gens ammoniakkfabrikk, Green@Seas lukkede oppdrettsanlegg på Saudafjorden og Sauda Aquas store landbaserte oppdrettsanlegg ved smelteverket.

Sigrid Bojesen Fatnes, Sauda
Vi har fått en ny regjering med vilje og driv til å legge til rette for nærings- og samfunnsutvikling i distriktene. Jeg har store forventninger til at hele landet blir verdsatt og tatt i bruk. Vi vil ha levende lokalsamfunn rundt om.

Sauda satser stort på næringsutvikling, og håper på gjennombrudd for viktige prosjekt i 2022. En viktig faktor i utvikling av bo- og arbeidsmarkedet og det å gjøre Sauda enda mer attraktivt, er Saudatunnelen og påkobling til E134.

Ole Johan Vierdal, Vindafjord
Pandemi og vaksine samt store utfordringer for næringsliv, kulturliv og utsatte grupper var noe av det viktigeste i 2021. Valget var selvsagt også viktig, hvor hele tre representanter kommer herfra. I det lokale næringslivet er det stor aktivitet. Havvindmøller til Tampen er under støping på Dommersnes, og AutoStore ble tatt opp til notering på børsen.

Vi skal ha opp både skole- og barnehageplan og kommuneplan. Og vi jobber videre med å få Bakka-Solheim fullfinansiert i NTP.

Sven Ivar Dybdal, Tysvær
Som alltid er sentralisering en kamp i vår kommune. I 2021 var det sykehjemmene det handlet om.

Nå er det skolene det gjelder. Det koster for mye utenfor tettbygde strøk, på bygda. Det jobber vi for å gjøre noe med.

Osmund Våga, Bokn
Den viktigste saken i 2021 var ny regjering der vi fikk det som vi ville – en regjering uten SV. En sak som var viktig for oss, er bedre kommuneøkonomi. Det har den nye regjeringen lagt bedre til rette for, samtidig som vi håper den kan omgjøre en del kutt som ble gjort av den forrige regjeringen.

I 2022 blir en av de viktigste sakene kontroll på kraftmarkedet. Det trenger vi både for å sikre befolkningen rimelig kraft, men også for å understreke hvem som styrer landet.

Jarle Bø, Randaberg  
I 2022 er det 100 år siden Randaberg ble selvstendig kommune, og markeringen av dette har vi jobbet med lenge. Det skal feires med ulike aktiviteter og arrangementer gjennom hele året.

I budsjettet for 2022 har vi fokusert på at dette er frivillighetens år. Jeg gleder meg til å se nye nærmiljøanlegg, sandvolleyballbaner og mye frivillig aktivitet som skaper livet i den grønne landsbyen

Dagny Sunnanå Hausken, Stavanger
Vi har prioritert gode tjenester nær folk og til barn, unge og eldre i hele kommunen. Det siste året har det også vært viktig med støtte til næringslivet, hvor mange bedrifter har vært i en vanskelig situasjon.

Vi vil fortsette arbeidet for medisinutdanning til Universitetet i Stavanger. En annen viktig sak er vern om matjord. Det blir et sentralt punkt i kommuneplanen.

Kjetil Slettebø, Bjerkreim
For 2021 var selvsagt valgresultatet viktig. Det gir et bedre handlingsrom til å skape gode tjenester for innbyggerne våre. Blant de sentrale sakene: Framdrift på E39 og avklaring om trasé gjennom Bjerkreim, hvor sentrumsplanen i Vikeså har vært på vent.

Vi står ovenfor tidenes investering i kommunen med nytt omsorgssenter. Det blir fantastisk for dem som treng best mulig pleie.

Magnhild Eia, Lund
De ekstra inntektene vi fikk som følge av ny regjering, førte til at vi kunne sikre tre levende bygder ved å opprettholde to små og én stor barneskole. I tillegg kunne vi gi en liten reduksjon i eiendomsskatten, som vi ble tvunget til å innføre i perioden Erna hadde FrP med i regjering.

I 2022 ser vi fram til en stø og forutsigbar kurs med nye inntekter fra blant annet vindkraft. Vi vil styrke handlingsrommet i årene framover ved å bygge opp igjen driftsfondet til et bærekraftig nivå.