Meny
Bli medlem

Rogaland

Nyheter fra Rogaland

Følg oss på Facebook
Mange bedrifter og organisasjoner ville møte Senterpartiet

Mange bedrifter og organisasjoner ville møte Senterpartiet

Aktuelle tema på dagsorden da Rogaland Senterparti fredag inviterte bedrifter og organisasjoner i fylket til å spille inn viktige saker til våre stortingspolitikere. Så mange ville gjerne presentere nettopp sin sak, at innspillsrunden fortsetter neste uke.

Denne valkampen har handla om Senterpartiet

Denne valkampen har handla om Senterpartiet

Av Vidar Nedrebø, fylkesleiar i Rogaland Senterparti

Når parti eller politikarar etterlyser ein meir praktisk skule,  då hugsar alle at dette høyrte ein fyst hjå Senterpartiet.

Når helsevesenet åtvarar om antibiotikaresistens og overforbruk av medisin i importert mat, då tenker ein løysingane ligg hjå Senterpartiet.

Ønsker mer forskning på kvinnehelse

Ønsker mer forskning på kvinnehelse

Det sies ofte at vi i dag lever i et kunnskapssamfunn. Men likevel har vi har svært mangelfull kunnskap om kvinners helse, hva som er riktig medisinering og behandling av kvinner.

Kulturlandskap på Håøya, Oslofjorden

Sp har verken tenkt å spele vekk klima eller natur

Sjølv om MDG prøver å få det til å framstå slik, så er det ikkje ordningar rundt CO₂-avgifta som er avgjerande for om vi når Parisavtalen eller ikkje.

2020 kløvereng mørk 1920x1080 RGB

Viktig retningsvalg

Mandag skal du være med å velge retning for Norge.

2020 Tog på vei inn til Hjerkinn stasjon, Dovrebanen, Oppland

Go Ahead skal ikkje styre kvar elevane i Dalane går på skule

Ungdom i Dalane treng gode kollektivtilbod for å ha eit reelt valg om kor dei vil gå på skule.

Regjeringa har slått bensin på bålet i lærarkrisa

Regjeringa har slått bensin på bålet i lærarkrisa

SKULE: For det første har kravet om fire i matematikk for å kome inn på lærarutdanninga ført til mange tomme studieplassar på lærarutdanningane

Spinning