Meny

Stø kurs med Eidesen på topp

Haugesund Senterparti avholdt mandag 23. januar årsmøte. Nominasjonskomiteen presenterte et foreløpig forslag til liste til kommunevalget. Listen er enda ikke komplett, men Tor Inge Eidesen, nåværende bystyremedlem og gruppeleder ble valgt til å være partiets toppkandidat ved høstens lokalvalg.

2021 Tor Inge Eidesen, Rogaland, Haugesund, stortingskandidat .JPG

Eidesen gav uttrykk for at han er svært motivert for å videreføre arbeidet med viktige saker for Senterpartiet og byens befolkning. Han sa også at han var tilfreds med samarbeidet i koalisjonen som har gitt oss en god mulighet til å ha en hånd på rattet i svært mange viktige saker for kommunen.

Jeg er svært ydmyk overfor den tillitten som nominasjonskomiteen og årsmøtet har vist meg når de velger meg til å være partiets toppkandidat. Politisk arbeid handler selvsagt om å lytte til innbyggere og bidra til å kommunen leverer gode tjenester. Men det handler også om å utføre en politikk med tydelige mål og om å stå opp for det en tror på.

Senterpartiet i Haugesund har gjennom snart 8 års samarbeid i flertallskoalisjonen fått gjennomslag for viktige saker. Nå starter prosessen med å lage valgprogram for neste periode.

Vi ber om velgernes tillit til å fortsatt ha en sentral rolle i kommunens utvikling til å bli en enda bedre kommune å bo i, sier Eidesen.

Det nye styret i Haugesund Senterparti består av:

Tor Inge Eidesen, leder
Anders L. Eie, nestleder
Louise Kvitvang
Jan Magne Vikse
Liv Åse Solstad Hagland

Tidligere lokallagsleder, Tor Inge Vormedal hadde bedt årsmøtet om avløsing.

Han er fortsatt 1. vara til Bystyret og dermed medlem av partiets utvidede bystyregruppe.