Meny

Tor Inge på Tinget

I forbindelse med at Geir Pollestad er utnevnt til landets Landbruks- og Matminister vil 1 vararepresentant til Stortinget, Tor Inge Eidesen møte fast på Stortinget i tiden framover.

Tor Inge er i dag gruppeleder for Senterpartiet i Haugesund Bystyre og førstekandidat ved høstens kommunevalg.

Haugesund Senterparti stiller med et sterkt lag til kommunevalget og andrekandidaten Anders L Eie er svært motivert til å ta over viktige oppgaver i det nye Bystyret. Anders brenner for en by som tar vare på alle. Han vil ha en politikk som satser på bydelene og bygdene, og deres nærmiljø. I hele Haugesund!

Haugesund Senterpari har som motto at HAUGESUND skal være en god by for alle

Haugesund Senterparti har i de siste to bystyreperiodene deltatt aktivt i flertallskoalisjonen og tatt ansvar for byens utvikling. Harde prioriteringer og sparsommelighet har styrket kommunens økonomi. Etter hvert har vi hatt økonomisk handlingsrom til å gjennomføre mange gode tiltak for byens befolkning.

Kommunale tjenester, boliger i hele kommunen, gode nærmiljø, aktivt næringsliv, gode kulturtilbud og god infrastruktur er viktig for at det skal være attraktivt å være haugesunder. Haugesund Senterparti vil arbeide for at kommunen vår skal levere og legge til rette for dette.

Tor Inge er glad for muligheten til å representere Rogaland og Haugalandet på Stortinget

  • Mitt hovedfokus vil likevel være kommunevalgkampen. Gjennom 8 års politisk samarbeid i Haugesund mellom Sp, Ap, Sv, KrF, MdG og Pp har vi kommet på rett kurs både når det gjelder økonomi, byutvikling og gode tjenester til innbyggerne.
  • Ikke minst har sterkt politisk lederskap bidratt til å posisjonere byen og regionen som en av landets mest framoverlente og nyskapende områder for framtidsrettet næringsutvikling. Jeg tror det er avgjørende å sikre kontinuitet og derfor er det aller viktigste nå å vinne lokalvalget slik at viktige og framtidsrettede tiltak i regionen vår kan sluttføres. Vi trenger ikke et skifte til blå politikk uten substans, sier Tor Inge Eidesen
2kandidat_Anders_portrett.jpeg
Anders Lindahl Eie, klar for ekstra innsats for Haugesund Sp