Meny
image001

Innstilling fra nominasjonskomiteen i Rogaland Senterparti

Nominasjonskomiteen i Rogaland Senterparti foreslår Hanne Marte Vatnaland på topp på listen til fylkestingsvalget 2023.

Vatnaland er 33 år, bosatt i Gjesdal og lektor ved Dirdal skule.
Hun har mange års politisk erfaring, satt i kommunestyret i Bokn og har to perioder bak seg i fylkespolitikken.

Listen speiler ellers Rogaland, med god representasjon fra Dalane, Jæren og Nord-Jæren, Ryfylke og Nord-fylket.   

Torkel Myklebust, som har ledet nominasjonskomiteen, sier det er lagt vekt på å sette sammen et lag som kan arbeide for hele Rogaland.

Listen omfatter kandidater med lang erfaring fra politisk arbeid, både i kommune og på fylkesnivå, samtidig som den har med seg nye kandidater med verdifull erfaring fra næringsliv og organisasjonsarbeid.

Hanne Marte Vatnaland har et bredt perspektiv på fylkeskommunens ansvar og arbeid.
Med erfaring fra blant annet Opplæringsutvalget, arbeider hun for et godt utdanningstilbud i hele Rogaland, samt at flest mulig fullfører videregående.

-Det er viktig å utvikle hele Rogaland. Det vil si å legge forholdene til rette for næringsliv, industri og infrastruktur som veg, kollektivtilbud og bredbånd, uavhengig av hvor folk bor.
I forbindelse med utbyggingen av strømnettet, må fylkeskommunen også ta en mer aktiv rolle i forhold til lokalisering av hvor kraften trengs, i tillegg til å være en pådriver slik at prosjektene bygges ut mest mulig effektivt, sier Vatnaland.

Hun er også opptatt av bærekraft og miljø.
-Ingen tvil om at nettopp dette vil være noe av det viktigste vi vil jobbe med de kommende årene, sier hun og trekker fram jordvern som et konkret eksempel på å forvalte de regionale verdiene best mulig. 

Nominasjonskomiteens enstemmige innstilling blir behandlet på nominasjonsmøte 22.oktober 2022.

For nærmere informasjon – kontakt:
Torkel Myklebust, leder i nominasjonskomiteen i Rogaland Senterparti, tlf. 414 47800.

Nominasjonskomiteens innstilling:

Nummer Navn Kommune

Født

1

Hanne Marte Vatnaland

Gjesdal

1989

2

Jarle Bø

Randaberg

1979

3

Bente Gro M. Slettebø

Bjerkreim

1974

4

Harald Halvorsen Løland

Suldal

1975

5

Vilde Bilstad

Senterungdommen

1997

6

Birger Wikre Hetland

Stavanger

1982

7

Anne Grete Hegerland Naley

Karmøy

1989

8

Kjell Andreas Heskestad

Lund

1962

9

Signhild Stave Samuelsen

Time

1983

10

Katrine Sægrov

Sandnes

1974

11

Asbjørn Birkeland

Sauda

1982

12

Sandra Christin B. Skarholm

Karmøy

1994

13

Roar Lima Grødeland

Klepp

1982

14

Marte Westersjø Nesheim

Stavanger

1991

15

Øyvind Tveitane Lovra

Suldal

1985

16

Lise Marie Vikesdal

Sokndal

1984

17

Ørjan Fjellkårstad

Karmøy

1992

18

Mona Aksdal

Sola

1969

19

Svein Erling Jensen

Eigersund

1963

20

Anita Husøy Riskedal

Hjelmeland

1978

21

Tollef Øksnevad

Klepp

2003

22

Sigrid Bojesen Fatnes

Sauda

1984

23

Martin Håland

Sandnes

1949

24

Regine-Janette Waldemar Heskestad

Lund

1978

25

Sven Ivar Dybdal

Tysvær

1970

26

Åslaug Årsland Grude

Klepp

1972

27

Åsmund Kyllingstad

Gjesdal

1967

28

Emilie Moi Eikje

Bokn

1988

29

Trond Lode

1974

30

Ragna Merethe Eia Helleren

Lund

1966

31

Alf Torstein Pettersen

Sokndal

1973

32

Olinn Herikstad

Bjerkreim

1977

33

Ole Johan Vierdal

Vindafjord

1962

34

Unn Birkeland

Gjesdal

1965

35

Sven Magnus Skimmeland

Sandnes

1991

36

Olaug Vikingstad

Karmøy

1956

37

Kjetil Slettebø

Bjerkreim

1987

38

Ragnhild Stokka Dyngeland

Time

1976

39

Geir Helge Rasmussen

Utsira

1966

40

May Sissel Nodland

Eigersund

1968

41

Osmund Våga

Bokn

1969

42

Vebjørn Botn

Utsira

1996

43

Svanhild Eikelid

Randaberg

1984

44

Kim Rune Falk Skilbrei

Lund

1984

45

Siri Klovning Fuglestad

1963

46

Geir-Rune Stokkeland

Sola

1982

47

Stig Fagerland

Stavanger

1987

48

Arna Høyland

1965

49

Tellef Lima Eidland

Gjesdal

1979

50

Ståle Undheim

Klepp

1967

51

Lisa Medhus Breiland

Stavanger

1975

52

Anders Braut Ueland

1981

53

Håvard Tonning Austvoll

Sandnes

1983