Meny

Randaberg, Norges beste kommune å bo i

Vårt løfte til velgerne er klart: Vi vil sørge for å bevare og utvikle det beste av Randaberg, og skal være en kommune der din stemme blir hørt. Folk skal få gode tjenester, vi skal ha plass til matproduksjon og industri, videreutvikle friluftsområdene, legge til rette for flere arbeidsplasser og gi frivilligheten de beste vilkår. 

358696336_610241044624358_7355249725674906022_n.jpg

Dette er noe av de vi har gjort de siste fire årene:
Kontroll på kommuneøkonomien
Flere sykehjemsplasser
Redusert eiendomsskatten
Tatt tilbake areal til landbruk igjen
Tilrettelagt og økt næringsareal
Skapt flere arbeidsplasser
Innført 60 % gratis SFO for de minste
Økt støtte til frivillige lag og organisasjoner
Tilrettelagt for alternativ opplæring
Etablert Frivillighetens hus
Etablert ulike næranlegg og fritidstilbud
Landet ny fotballbane i Myrå
Videreutviklet Randabergfjellet, Vistnestunet og Tungenes fyr

Viktige saker på dagsorden:

HELSE OG ELDRE
Sikre gode helsetjenester for alle
Bygge flere omsorgsboliger og sykehjemsplasser
Tilrettelegge for fremtidens eldreomsorg sammen med brukere, pårørende, frivillige og ansatte

MILJØ OG LANDBRUK
Sterkt jordvern
Tiltak som hjelper pollinerende insekter
Jobbe for at Hålandsvannet blir renere og kan brukes til bading og friluftsliv
Jobbe for at Kyststi Jæren skal gå fra Tungenes til Sør-Jæren

FAMILIE OG OPPVEKST
Flere familieboliger
Ny ungdomsklubb
Praktisk og tilrettelagt opplæring
Videreutvikle den gode skolen vi har og gjøre uteområder bedre
Forutsigbar skolestruktur
Flere gode nærmiljøanlegg

ØKONOMI
God økonomistyring
Redusere eiendomsskatten
Unngå økning i kommunale avgifter

FRIVILLIGHET OG KULTUR
Sikre støtte til frivillige lag og organisasjoner
Sikre kirken og kirkelig fellesråd gode vilkår
Regional sandvolleyball-hall
Ny innendørs treningshall for volleyball, håndball og turn

ARBEID OG SAMFUNN
Bygge regionens beste lokalsentrum
Jobbe for 1000 nye arbeidsplasser
Satse på Randaberg som reiselivsdestinasjon