Meny

Årsmøte 2023

Styret, 11.12.23

Til medlemmer i Sola Sp

Velkommen til årsmøte for Sola Sp 2023

Tid: Tirsdag 09.01.24 Kl 19:00

Sted: Ølberg Strandhager, Ølbergvegen 99, 4053 Ræge

Innkomne saker må sendes til styret innen 02.01.23.
Kontakt [email protected] eller 95732217

Dagsorden:
1. Åpning ved leder
2. Godkjenning av innkalling og saksliste
3. Valg av møteleder
4. Valg av referent
5. Valg av to stykk til å skrive under på årsmøteprotokoll
6. Godkjenning av årsmelding
7. Godkjenning av regnskap
8. Valg av styre og komiteer
9. Innkomne saker

 

Årsmelding Sola SP 2023 

Senterpartiet har i 2023 avholdt 5 styremøter, hvor av ett ble tatt over telefon.
Og har etter beste evne behandlet saker og utført arbeid som det ellers er behov for. Det har også vært en del samlinger i forbindelse med valget og gruppemøter som vanlig, vi kunne gjerne tenke oss at flere blir med på gruppemøtene våres, jo flere jo bedre. 

Årsmøte for Sola SP ble avholdt den 26.01.23 på Sola Strandhager. Det ble også avholdt nominasjonsmøte, der komiteen la frem sin innstilling til hvem som skal stå på listen til kommunevalget. I tillegg la Lokal nominasjonskomite frem kandidater til styret. Den Lokale Valg komiteen er etter møte Leif Arlid Lie 3 år, Kristen Birkemo 2 år og Finn Hognestad 1 år.  

Årlig samling på Bokn ble avholdt 04.02.23, der møtte Geir-Rune og Ruth, agendaen var i store trekk valg forberedelser.  

Fylkesårsmøte 2022 ble avholdt på Forus helgen 18 og 19 februar. Gruppearbeid, resolusjoner og besøk av statsråd var noe vi fikk oppleve denne helgen, vi møtte sterkt med 8 representanter fra Sola. 

Nytt styre ble konstituert 20.03.23, og styre gjennom året har vært: 
Geir-Rune Stokkeland (Leder) 1 år 
Henning Røyneberg (Nestleder) 2 år SU-kontakt 
Ruth Soma (Studieleder) 1 år SK-kontakt 
Tommy Stokdal (Styremedlem) 2 år 
Sigbjørn Ølberg (Kassere) 2 år 
Ingrid Lie (Sekretær) 2 år 
Erik Haga (Vara) 1 år 
Per Fosse (Revisor) 1 år 
Leiv Arlid Lie (Gruppeleder) Avtroppende 

I juni inviterte Henning til medlemskveld, der Sandra Borch daværende landbruksminister kom på besøk, var stort oppmøte denne sommerkvelden.  

Mye av arbeidet gjennom våren og høsten handler om valget. Vi laget et godt program, og lagde en god strategi som gruppen i felleskap var enig om, og delte på ansvaret. 

Vi var godt synlige i valgkampen både i media, sosiale medier og stod på stand i Sola, Tananger og på Tjelta. Vi satte oss høye mål om og være synlige, og skal fortsette med fremover også.  

Valgkampen startet for alvor når NRK kom til Solakrossen 18 august og vi stod på den første standen. I delte ut 25.000kr denne ettermiddagen til Mental Helse Ungdom. Vi var med på valgaktiviteter der vi kunne og fikk tid til. 

Selv om vi ikke gjord ett godt valg, gjord vi det godt når vi ble med i ny posisjon sammen med Høyre, AP og KRF. Vi er med i mange utvalg og samarbeidsutvalg, plass i Formannskapet har vi og. I tillegg fikk vi gjennom slag for at ingen nye jordbruks områder skal settes av til utbygging de neste 4 år. 

Bjarte Kristiansen ble ny gruppeleder etter valget.  

Vi feiret valget med en fest, der vi gikk og spiste god mat hos Masti Indisk Mat og Bar. Der takket vi Leif Arlid Lie for god tjeneste som gruppeleder, som gikk av som leder etter valget. Han ble belønnet med et SP-fat. 

Vi i styret og Sola Senterparti, ønsker og takke alle som bidrar og står på, vi setter pris på tilbakemeldinger, henvendelser og forslag. Vil du bli med? Vi trenger deg! 

Sola, 12 desember 2023 

Ingrid Lie, sekretær