Meny

Årsmøte Sola Sp

Velkommen til årsmøte for 2022 og nominasjonsmøte kommunevalg 2023. 

Tid; Torsdag 26.01.23 kl. 19:00

Sted; Ølberg Strandhager, Ølbergvegen 99 4053 Ræge

I etterkant av årsmøtet blir der avholdt nominasjonsmøte.

Innkomne saker må sendes styret innen 19.01.23.

Dagsorden:

 1. Åpning ved leder
 2. Godkjenning av innkalling og saksliste
 3. Valg av møteleder
 4. Valg av referent
 5. Valg av to stykk til å skrive under årsmøteprotokoll
 6. Godkjenning av årsmelding
 7. Godkjenning av regnskap
 8. Valg av styre og komiteer
 9. Innkomne saker

-----------------------------

Etter årsmøtet legger nominasjonskomiteen frem sin innstilling. Og Sola Senterparti avholder sitt nominasjonsmøte.

Innstilling til kommunevalget 2023:

 1. Bjarte Kristiansen
 2. Mona Aksdal
 3. Henning Røyneberg
 4. Ingrid Gillestad Lie
 5. Geir-Rune Stokkeland
 6. Lars Aabø
 7. Kristen Birkemo
 8. Bent Ove Byberg
 9. Bjørn Otto Byberg
 10. Kirsten Byberg
 11. Alf Jan Bysheim
 12. Niels Dahl
 13. John Olaf Grimstvedt
 14. Erik Haga
 15. Alice Roseth Helleberg
 16. Finn Hognestad
 17. Jostein Husebø
 18. Selma Helene Breen Joa
 19. Tore Joa
 20. Trond Joa
 21. Turid Harbye Joa
 22. Tone Johansen
 23. Kjetil Kildal
 24. Cato Andre Lie
 25. Leiv Arild Lie
 26. Linn Åse Lie
 27. Ove Oftedal
 28. Einar Joar Oltedal
 29. Anna Rimestad Orre
 30. Ivar Rege
 31. Tom Reke
 32. Jostein Rott
 33. Arnstein Røyneberg
 34. Audun Røyneberg
 35. Gunvor Asheim Røyneberg
 36. Trond Magne Røyneberg
 37. Jørund Ubøe Soma
 38. Ruth Soma
 39. Tommy Stokdal
 40. Oddvar Sømme
 41. Eva Helen Tjelta
 42. Tore Tjora
 43. Gerd Reidun Udland
 44. Ingvar Vigdel
 45. Sigbjørn Ølberg

Alle sakene blir lagt frem på møte, men publiseres også her når de er klare

Send saker eller spørsmål til Geir-Rune, 957 32 217 – [email protected]


Regnskap 2022

Årsmelding