Meny

Handlingsplan for redusert sykefravær

Alf Henning Heggheim. Gruppeleder Senterpartiet i Strand

Interpellasjon til møtet i Administrasjonsutvalget 08.06.2023
Interpellasjon på vegne av Sp/Ap/SV og MDG:

Det arbeides godt på mange plan i Strand kommune for å redusere sykefraværet. På tross av dette er sykefraværet fortsatt for høyt. Gjennomsnittlig 7,60 % 2019, 8,80 % i 2020, 9,40 % i 2021 og 8,9 % i 2022. 1. kvartal 2023 8,9 %. Årlig koster sykefraværet Strand kommune 30 mill i 2021 og 42 mill i 2022. 

Forslag til vedtak:
Kommunedirektøren bes om å legge fram et utkast til Handlingsplan for konkrete mål og tiltak på kort og langs sikt for å redusere sykefraværet. Det sees også til kommuner som har fått til gode resultater på reduksjon av sykefraværet.