Nær folk i hele Norge!

Strand

Ledelse

Aktuelt i Strand

03.mars 2020

Beredskapsplan i Strand for Coronaviruset

Interpellasjon til møtet i Levekårsutvalget 03.03.2020

 

03.mars 2020

Spørsmål om virkemidler for å beholde og rekruttere kritisk nøkkelpersonell

Interpellasjon til møtet i Administrasjonsutvalget 05.03.2020