facebook pixel
Vi tror på hele Norge!

Strand

Ledelse

Aktuelt i Strand

09.april 2018
SP vil beholde kommunale kaier

SP vil beholde kommunale kaier

Formannskapet skal onsdag 18.04 på ny behandle fremtiden for de kommunale kaiene i Strand. Rådmannen la i 2017 fram forslag om å selge flere av de kommunale kaiene. Saken vakte stort engasjement gjennom flere oppslag i Strandbuen. Senterpartiet har hele veien vært krystallklar på at vi ikke bør selge de kommunale kaiene.

03.april 2018
null

SP vil ha gode vilkår for tilkobling til kommunalt VA i Nordre Strand

Senterpartiet er glad for at arbeidet med å skaffe kommunalt vatn og avløp til Nordre Strand nå endelig er godt i gang. Det er positivt, men samtidig er det viktig at innbyggerne og vi som skal vedta finansiering, har oversikt over kostnader og konsekvenser i form av gebyrer og opparbeiding.