facebook pixel
Vi tror på hele Norge!

Strand

Ledelse

Aktuelt i Strand

03.oktober 2018
null

SP vil ha ny svømmehall på Tau innen 2022

Senterpartiet vil at ny svømmehall på Tau skal stå ferdig senest 2022. Dessverre ble vi nedstemt i Kommunestyret 26.09 der vi satte fram følgende forslag:

Kommunestyret har som målsetting å ha en forpliktende finansiering på plass ifm budsjett- og økonomiplan 2019-2022 slik at ny svømmehall på Tau kan stå ferdig ved utgangen av økonomiplanperioden – senest 2022. Rådmannen bes vurdere dette ifm budsjett- og økonomiplan 2019-2022, samt at det må legges frem en sak tidlig i 2019.

09.april 2018
SP vil beholde kommunale kaier

SP vil beholde kommunale kaier

Formannskapet skal onsdag 18.04 på ny behandle fremtiden for de kommunale kaiene i Strand. Rådmannen la i 2017 fram forslag om å selge flere av de kommunale kaiene. Saken vakte stort engasjement gjennom flere oppslag i Strandbuen. Senterpartiet har hele veien vært krystallklar på at vi ikke bør selge de kommunale kaiene.