Meny

Interpellasjon til møtet i Formannskapet 02.02.23

På vegne av Sp, Ap, SV og MDG, Alf Henning Heggheim. Gruppeleder Senterpartiet

Åpenhet – Handlingsplan for oppfølging av Åpenhets barometeret

 

En undersøkelse fra september 2022 som Kommunal Rapport og Pressens offentlighetsutvalg har gjennomført blant alle landets kommuner, viser at Strand kommune er i bunnsjiktet når det gjelder åpenhet. Bare 14 av landets 356 kommuner har fått svakere poengsum enn Strand. I Rogaland er det én kommune som scorer dårligere enn Strand, og det er Sola.

Kommunene som fikk full pott i undersøkelsen har blant annet gode postlister med fulltekstpublisering av dokumenter, de besvarer innsynskrav lynkjapt og de har gode rutiner for publisering av politiske dokumenter.

Undersøkelsen består av 16 måleparametere. De måles dels via en spørreundersøkelse, dels via en analyse av kommunens nettsider. 

Strand kommune har nylig ansatt ny informasjonsansvarlig. Det er stort potensial for forbedring her.

Forslag til vedtak:

Kommunedirektøren bes innen 1. kvartal 2023 å legge fram utkast til Handlingsplan for å følge opp resultatene fra Åpenhets barometeret