Meny
Alf Henning Heggheim

Varslet inntil 50 % gebyr økning IVAR

I Stavanger Aftenblad onsdag 5. oktober står det at vårt interkommunale vann- avløps og renovasjonsselskap IVAR kan komme til å øke gebyrnivået med nærmere 50 % neste år. 

Samlet vil gebyr økningen ramme hver husstand i regionen med en ekstraregning på anslagsvis 1826 kroner i året, eller 152 kroner per måned.

Dette går fram av en orienteringssak til styret i IVAR. IVAR-gebyrene vil da utgjøre i snitt 5659 kroner per husstand, en økning på drøyt 47 % fra årets nivå. Det er økte energipriser, økte renter og økte priser på kjemikalier og reservedeler til prosessanleggene som er årsaken til gebyr økningen. 

Senterpartiet mener at vi i Strand må tydelig gi beskjed til IVAR at vi ikke kan støtte en gebyr økning på inntil 50 %. Det totale kostnadsnivået for folk flest er nå så høyt, at vi må gjøre det vi kan for å bremse. Rentene er stigende, strømkostnadene, drivstoff- og matvareprisen har økt betydelig. På toppen av dette varsles det ytterligere økning i bompenge takstene i Ryfast. 

Selv om IVAR er et selvkost selskap, kan kostnadsnivået ikke bare økes, og regningen sendes til innbyggerne i eierkommunene i form av økte gebyrer. Senterpartiet mener IVAR må se på kostnadsreduserende tiltak og om nødvendig senke ambisjonsnivået i en periode for å holde gebyrene lavest mulig. 

Senterpartiet mener derfor at Formannskapet skal be ordfører ta kontakt med IVAR og/eller sende et brev og klart gi uttrykk for at vi ikke kan akseptere en gebyr økning på inntil 50 %. 

Forslag til vedtak: 

Formannskapet ber ordfører ta kontakt/sende brev til IVAR og gi tydelig beskjed om at Strand ikke kan akseptere en gebyrøkning på inntil 50 %. IVAR må se på kostnadsreduserende tiltak og om nødvendig senke ambisjonsnivået i en periode for å holde gebyrene lavest mulig.