Meny

Interpellasjon til møtet i Kommunestyret 14.02.2023

Linda Asbjørnsen. Kommunestyregruppen Senterpartiet

Pilot styrket grunnbemanning innen eldreomsorgen

På vegne av Sp, Ap, SV, INP og Rødt

 

Det er ønskelig å kjøre en pilot på inntil 4 år for styrket grunnbemanning innen en av virksomhetene i eldreomsorgen for å se hvilken effekt det har på kvaliteten i tjenesten, sykefravær, bruker- og pårørende tilfredshet og ufrivillig deltid. Formålet er mer tid til hver pasient og bruker, friskere ansatte som orker stå i jobbene sine lengre og mer fornøyde pårørende. Nytenking i forhold til organisering, arbeidsoppgaver og omfordeling av arbeidsoppgaver mellom yrkesgrupper kan gjerne være en del av piloten. 

Forslag til vedtak:
Kommunedirektøren bes legge frem en sak til politisk behandling innen 1. halvår 2024 om en pilot innen eldreomsorgen for styrket grunnbemanning der organisering, fremdrift, kostnad og finansiering fremgår.