Meny

Interpellasjon til møtet i Kommunestyret 29.03.2023

Frida Apall Erevik. Medlem Kommunestyret

Shuttle buss fra Strand til Sommer i Folkehallene i Stavanger

Interpellasjon på vegne av Sp, Ap, SV og MDG

Folkehallene er et interkommunalt samarbeid - Sørmarka - Sandneshallen - Randaberg - Sola - Forus - Folkehallene. 8 uker er dørene åpne under Sommer i Folkehallene og byr på gratis sommeraktiviteter for barn og unge i Stavanger, Sandnes, Sola og Randaberg. Parkene er for barn opptil 16 år. Åpent hver dag, ingen forhåndsbestilling nødvendig, og gratis inngang. Utstyr er også inkludert. Hele 130 000 var innom hallene i løpet av sommeren! Utvalget av aktiviteter har aldri vært større. Samtidig har tiltaket for første gang vært gratis for voksne i følge med barn. Strand kommune tilbyr også sommeraktiviteter i en begrenset periode av sommeren. Tilbudet som Folkehallene gir er både større og av lengre varighet, og kan være godt supplerende tilbud for barn og unge opp til 16 år. Det som kan være aktuelt er at Strand kommune er behjelpelig med å organisere et shuttle buss tilbud til Folkehallene i Stavanger

Forslag til vedtak:

Kommunedirektøren bes legge frem en sak innen 2. kvartal 2023 der det undersøkes om kommunens barn og unge opp til 16 år kan få tilgang til Sommer i Folkehallene, og der organisering, kostnad og finansiering med shuttle buss fra Strand til Stavanger undersøkes. Muligheter for tilskudd undersøkes også