Meny

Interpellasjon til møtet i Levekår 19.10.2022

Linda Asbjørnsen. Medlem Levekårsutvalget

Rask Psykisk Helsehjelp

Senterpartiet ønsker økt fokus på lavterskeltibud innen psykisk helse. Rask Psykisk Helsehjelp(RPH) er et lett tilgjengelig kommunalt tilbud til personer over 16 år, som ønsker hjelp med lettere former for angst, depresjon eller søvnproblemer. Tilbudet gir direkte hjelp uten at en trenger en diagnose eller henvisning av lege. Målet er at det ikke skal ta mer enn en til to uker før en skal motta hjelp, slik at problemene ikke setter seg.

Foreløpig er det etablert slike sentre i 59 norske kommuner. I Rogaland har Sandnes, Randaberg, Sola og Karmøy et slikt tilbud. Strand kommune har ikke et slikt tilbud i dag.

Tilbudet omfatter ikke akutte eller alvorlige psykiske lidelser, men skal være et gratis lavterskeltilbud for de som sliter med vonde tanker, tretthet og som opplever å ha mistet livsgnisten. De som sliter med angst og indre uro som fører til begrenset livsutfoldelse. Eller de som ikke klarer å fungere i dagliglivet på grunn av samlivsbrudd, sorg, sykdom eller andre vanskelige livssituasjoner.

Dette tilbudet er bygget på erfaring fra England, som har satset stort på slike sentre. Selv om angst og depresjon er et av de største samfunnsproblemene vi har i landet, får bare et mindretall adekvat behandling.

Tidlig hjelp kan forhindre sykemelding og forverring av de psykiske plagene hos mange av de som blir berørt. Det er konkludert med at depresjon og angst er en vesentlig årsak til sykefravær blant nordmenn, at det finnes god behandling, men at det er en utfordring å få den fordelt i befolkningen.

Regjeringen er beskymret for økningen i psykiske plager i befolkningen og arbeider med en opptrappingsplan som legges frem i 2023.

Vi i Senterpartiet har fått tilbakemeldinger fra innbyggere i kommunen som sliter med blant annet angst og depresjon. De kan opplyse om lange ventelister for å få time til å snakke med psykolog, gjennom henvisning fra lege. Noen har opplevd å vente så lenge som 8 mnd på hjelp etter henvisning fra fastlege. Dette er ikke godt nok. Vi har stor tro på dette lavterskeltilbudet og ønsker at kommunedirektøren legger frem en sak om dette for levekårsutvalget.

Forslag til vedtak: 

Levekårsutvalget ber kommunedirektøren legge frem en sak til politisk behandling innen 1. kvartal 2023 der det vurderes kommunalt lavterskeltilbud for ungdom over 16 år som Rask Psykisk Helsehjelp eller tilsvarende. Der målet er å gi behandling og hjelp tidlig uten diagnose og henvisning for å forebygge sykdomsutvikling