Meny

Interpellasjon til møtet i Levekårsutvalget 19.04.2023

Linda Asbjørnsen. Medlem Levekårsutvalget

Tilrettelegging for flere praksis plasser/Helt med/VTA plasser

På vegne av SP/AP/SV/MDG

Strand kommune - Tilrettelegging for flere praksis plasser/Helt med/VTA plasser

Det er behov for flere praksisplasser/Helt med/VTA plasser i kommunen: Flere, enten det er mennesker med nedsatt funksjonsevne, behov for større eller mindre tilrettelegging og personer med behov for praksisplass, har behov for en meningsfull hverdag og bidra med sin restarbeidsevne til samfunnet. Strand kommune som kommunens største arbeidsplass og mangfoldig tjenestetilbud, har et større potensiale å bidra til denne viktige samfunns dugnaden. 

Forslag til vedtak: 
Kommunedirektøren bes innen 3. kvartal 2023 å legge fram et utkast til Handlingsplan som belyser på hvilken måte Strand kommune kan bidra, organisering, hvilke tjenesteområder/arbeidsoppgaver det kan være aktuelt, samarbeid og partnerskap/finansiering.