Meny
Olav Urbø skal leie nominasjonskomiteen til fylkestingsvalget 2023

Olav Urbø leiar nominasjonskomite fylkestingsvalget 2023

 

Fylkesstyret har oppnemnt følgjande nominasjonskomite til Fylkestingsvalget i 2023:

Leiar: Olav Urbø, Tokke

Nestleiar: Elin Nordbø, Skien

Øvrige medlemmer av komiteen:

Medlemmer frå dei ulike regionar:

Vestmar: Ingeborg Kivle, Kragerø

Grenland: Torstein Dahl, Bamble

Midt- Telemark: Anders Hjelseth, Nome

Øst-Telemark: Henning Meyer, Notodden

Vest-Telemark: Liv Sigrun Nykos Midthun, Vinje

Telemark Senterkvinner: Liv-Wenche Norborg Fiane, Bamble

Telemark Senterungdom: Robert Lien, Skien

 

Nominasjonsarbeidet har starta opp med 1. runde i organisasjonen for sommerferien.

Nominasjonsmøte i Telemark Senterparti er beramma til laurdag 26.november kl 11.00 på Bø Hotell.

 

Til info er følgjande frå Telemark med i dagens fylkesting i Vestfold og Telemark:

Terje Riis-Johansen, Skien, Jan Thorsen, Nome, Beate Marie Dahl Eide, Seljord, Knut Jarle Sørdalen, Kragerø og Anne-Nora Oma Dahle, Nissedal (kom inn etter Kathrine Kleveland kom på Stortinget). Elles er Birgit Johanne Kovajord Olsnes, Tokke medlem av hovedutvalg for kultur, folkehelse, tannhelse og idrett, Heidi Herum, Bamble, medlem av hovedutvalg for klima, areal og plan