Nær folk i hele Norge!

Bamble

Ledelse

Aktuelt i Bamble

08.juni 2020
En gavepakke til kriminelle

En gavepakke til kriminelle

Når høringsforslaget ble lagt fram blinket alarmklokkene rødt hos meg og veldig mange som jobber i politi og med forebyggende arbeid blant ungdom. Det foreslås i høringen at bruk og besittelse av narkotika til eget bruk skal være ulovlig men ikke lenger straffbart.

Hva vil en slik endring gjøre med ungdom og befolkningen ellers, sine holdninger til narkotika?

15.august 2019
«Kongens Dam» og utvikling av Herrevassdraget

«Kongens Dam» og utvikling av Herrevassdraget

Jeg og Bamble Senterparti vil bevare «Kongens Dam» og vi mener det er et potensial for å utvikle området rundt Herrevassdraget til en kulturell møteplass og med en satsing på mikroturisme.

Kontakt