Nær folk i hele Norge!

Nome

Ledelse

Aktuelt i Nome

06.august 2019

Ny fylkeskommune – en forbedring?

Ny fylkeskommune – en forbedring?

- På ett område tror jeg det vil bli positivt med ny fylkeskommune. Jeg tenker på klima.I og med at vi får en større fylkeskommune, så skapes det mulighet for at flere mennesker kan utføre de samme handlingene. Den muligheten må utnyttes som fylkeskommunens bidrag for å redusere klimaendringene!

06.juni 2019
Gode veger nær folk!

Gode veger nær folk!

Et fylkesvegnett med god standard er like viktig, enten man har adresse Revetal eller Rauland, påpeker Jan Thorsen, 4. kandidat fylkestinglista til Vestfold og Telemark Senterparti.

Derfor vil Senterpartiet i Vestfold og Telemark satse sterkt på fylkesveger, og vi vil innføre en minstestandard, uavhengig av trafikkmengde. Det vil vi fordi disse vegene har den viktige funksjon de har, - nær folk!

Kontakt