Nær folk i hele Norge!

Tokke

Ledelse

Aktuelt i Tokke

27.januar 2020
Kommuneprogram 2015-2019

kommuneprogram 2015-2019

Her er kommuneprogrammet 2015-2019

01.juli 2019
Våre fremste kandidatar og hovudsaker

Våre fremste kandidatar og hovudsaker

 Våre hovudsaker er:


1. Skape fleire arbeidsplassar, og utvikle heile kommunen

2. Skulane i kommunen skal framleis ligge godt over landsgjennomsnittet på nasjonale målingar, både på fag, trivsel og læringsmiljø

3. Auke satsinga på heimesjukepleia og bruk av velferdsteknologi, og foreta full opprusting av kjøkkenet på Helsesenteret

4. Garanterer at kommunal eigedomsskatt på hus og hytter ikkje skal innførast i denne valperioden

Kontakt