Nær folk i hele Norge!

Tokke

Ledelse

Aktuelt i Tokke

01.juli 2019
Våre fremste kandidatar og hovudsaker

Våre fremste kandidatar og hovudsaker

 Våre hovudsaker er:


1. Skape fleire arbeidsplassar, og utvikle heile kommunen

2. Skulane i kommunen skal framleis ligge godt over landsgjennomsnittet på nasjonale målingar, både på fag, trivsel og læringsmiljø

3. Auke satsinga på heimesjukepleia og bruk av velferdsteknologi, og foreta full opprusting av kjøkkenet på Helsesenteret

4. Garanterer at kommunal eigedomsskatt på hus og hytter ikkje skal innførast i denne valperioden

09.mai 2018
Olav Urbø møter på Stortinget fra 8.mai til 29.mai

Olav Urbø på Stortinget 8.mai til 29.mai

I perioden fra 8.mai til 29.mai møter Olav Urbø som vara for Åslaug Sem-Jacobsen på Stortinget i hennes sykeperm.

Åslaug skriver følgende:

Kontakt