Meny
Irene Lange Nordahl er foreslått som 1.kandidat

Her er nominasjonskomiteens forslag til fylkesvalgliste - "Vi presenterer et solid lag"

Nominasjonskomiteen i Troms Senterparti er nå klar med sin innstilling. Denne skal behandles på nominasjonsmøtet i partiet 26. november i Tromsø.

Nominasjonskomiteen, ledet av Anne-Margrethe Eneberg, sier laget de nå presenterer er et godt og bredt sammensatt lag. Et lag komiteen tror er det beste til å være i front i utviklingen av nye Troms fylke. Dette er en gjeng sammensatt av erfarne og nye senterpartister som vil evne å se hele Troms, de er fremtidsrettet, utviklingsfokusert og kjenner fylket godt.

Nominasjonskomiteens leder forteller videre om en god, lang og bred prosess i forkant av listeforslaget som nå legges frem. Lokallaga i Troms har vært aktive og kommet med innspill i flere runder. Komiteen har med det som utgangspunkt, kjørt en rekke intervju med mange av de motiverte og engasjerte kandidatene som har stilt seg til disposisjon for partiet. Samtidig legger hun ikke skjul på at komiteen nærmest har hatt et luksusproblem med svært mange dyktige kandidater, klare til å gjøre en innsats for utviklingen av fylket vårt.

Komiteen er godt fornøyd med det forslaget de nå legger frem, og er sikre på at dette er et lag som utfyller hverandre godt med sin kjennskap til fylket og mangfoldige kompetanse. Vi har i vårt arbeid vært opptatt av å se helheten, med andre ord det gode laget.  

Som Senterpartiets fremste kandidat har komiteen valgt å innstille på Irene Lange Nordahl fra Sørreisa. Kandidaten har lang politisk erfaring fra lokalt, regionalt og nasjonalt nivå. Hun er i dag gruppeleder for fylkestingsgruppa i Troms og Finnmark. Nordahl har et bredt engasjement og stor kunnskap innenfor mange saksområder som vil være viktig i arbeidet med å utvikle nye Troms fylke etter oppdelingen.

På andre plass innstiller komiteen på Marlene Bråthen fra Tromsø. Marlene er godt kjent i partiet, er i dag en del av fylkestingsgruppa og varaordfører i Tromsø kommune. Kandidaten har god kjennskap til fylket generelt og Tromsøregionen spesielt. Marlene har et bredt engasjement, hun er utviklingsfokusert og løsningsorientert.

Videre på lista finner vi Toralf Heimdal. Han har gjort seg bemerket både i partiet og fylket over mange år, spesielt gjennom rollen som ordfører i Bardu kommune. Heimdal har lang fartstid i partiet, og har særlig bemerket seg gjennom sitt store engasjement for forsvar og beredskap. Han forsøker til enhver tid å finne de gode løsningene.

Ivar B. Prestbakmo fra Salangen foreslås av komiteen på en fjerdeplass. Han er en av Senterpartiets fremste profiler i Troms, og naturlig en sentral del av laget komiteen har satt sammen. Prestbakmo har lang erfaring og stor politisk tyngde. Han kjenner partiet og de politiske prosessene svært godt. Kandidaten har en uvurderlig kunnskap som vil være sentral i utviklingen av nye Troms fylke. Prestbakmo er i dag stortingsrepresentant og har tidligere i denne perioden vært fylkesordfører i Troms og Finnmark fylke.

Ungdomskandidat Andrine Hanssen Seppola, er av komiteen foreslått på femte plass. Seppola har vært aktiv i Senterungdommen og Senterpartiet i flere år. Hun er dyktig, uredd og har en tydelig stemme. Kandidaten sitter i dag som nestleder i senterungdommens sentralstyre og jobber som praktikant på stortinget.

Videre på lista har komiteen innstilt på Svein O. Leiros, som i dag blant annet er fylkesleder i partiet og sametingsrepresentant. Leiros har et stort hjerte for hele Troms og vil med sin kunnskap og sine egenskaper være en god kandidat for partiet.

Også varaordfører i Harstad, Espen Ludviksen er å finne høyt på lista. Han er av komiteen innstilt på en syvende plass. Espen er en viktig stemme fra sør-fylket, han har lang fartstid i partiet, og i likhet med de andre kandidatene, kjenner han fylket godt.

Komiteen vil også trekke frem Kurt Michalsen, varaordfører i Skjervøy og fylkestingsrepresentant, Anita Karlsen, ordfører i Gratangen og Tom-Rune Eliseussen, ordfører i Senja. Disse utgjør sammen med de allerede nevnte kandidatene topp 10 på lista.

For ytterligere kommentarer kontakt leder i nominasjonskomiteen

Anne Margrethe Eneberg, telefon 911 14 560

Under ser dere forslaget i sin helhet:

1

Irene Lange Nordahl

Sørreisa

2

Marlene Bråthen

Tromsø

3

Toralf Heimdal

Bardu

4

Ivar B. Prestbakmo

Salangen

5

Andrine H. Seppola

Ungdomskandidat

6

Svein O. Leiros

Kåfjord

7

Espen Ludvigsen

Harstad

8

Kurt Michalsen

Skjervøy

9

Anita Karlsen

Gratangen

10

Tom-Rune Eliseussen

Senja

11

Anne Martine Brox Antonsen

Skjervøy

12

Kjell-Sverre Myrvoll

Dyrøy

13

Olaug Bergseth

Nordreisa

14

Markus Sæbbe Haraldsvik

Dyrøy

15

Karin Eriksen

Kvæfjord

16

Bengt-Magne Luneng

Målselv

17

Regine Solli (SUL)

Senja

18

Dan Håvard Johnsen

Lyngen

19

Unni Haug

Tromsø

20

Anne Grete Normann

Senja

21

Hugo Olsen

Ibestad

22

Berit Nergård Nyre

Storfjord

23

Asgeir Slåttnes

Tromsø

24

Anne Margrethe Eneberg

Harstad

25

Birger Holand

Kvæfjord

26

Sigrunn Wiggen Prestbakmo

Salangen

27

Vidar Brox-Antonsen

Skjervøy

28

Wenche Skallerud

Tromsø

29

Hugo Heimgård

Tjeldsund

30

Anneli Anfeltmo

Målselv

31

John Martin Johansen

Storfjord

32

Marita Henriksen

Tromsø

33

Laila Helen Opdal Korsvoll

Bardu

34

Even Steinlien

Kåfjord

35

Gunbjørg Nygård Melkiorsen

Nordreisa

36

Jens Olav Løvli

Balsfjord

37

Mats Hegg Jacobsen

Tromsø

38

Ellen Slettmo

Harstad

39

Lisa Grande

Senja

40

Jan Helge Jensen

Kvænangen

41

Karina Mikkelsen

Lyngen

42

Karl Oskar Fosshaug

Bardu

43

Kine Mari Bertheussen

Dyrøy