Meny
20211104_100343

Minneord - Reidar Due

Tidligere stortingsrepresentant og ordfører Reidar Due døde 29.oktober 2021, nær 99 år gammel.

Tidligere stortingsrepresentant og ordfører Reidar Due døde 29.oktober 2021, nær 99 år gammel.

Reidar Due var gjennom sitt politiske virke og sitt omfattende næringsengasjement en av våre store samfunnsbyggere bl.a. gjennom flere verv i både landbruksorganisasjoner og politikk fra 1960-tallet og i flere ti-år framover.

Reidar Due ble født i Oslo, og flyttet i ung alder til Levanger da han overtok Mo gård gjennom sin farmors slekt. Reidar holdt på sitt riksmål hele livet, men ingen var i tvil om at godlynte Reidar var en ekte trønder.

Reidar var gift med Tullik, og de fikk fire sønner, og det ble eldstesønn Eilif som senere tok over gården.

Reidar Due var medlem av kommunestyret og formannskapet i Levanger fra 1964-71, og ordfører fra 1968-71. Gjennom ordførervervet var han medlem av fylkestinget i Nord-Trøndelag i samme periode, og han ble også innvalgt i det første direkte valgte fylkestinget fra 1975-79 (permisjon fra høsten 1977). 

Ved stortingsvalget i 1977 ble han innvalgt som stortingsrepresentant for Senterpartiet i Nord-Trøndelag, og han ble gjenvalgt både i 1981 og 1985. Da Reidar Due gikk ut av Stortinget i 1989 tiltrådte han som fylkesmann i Sør-Trøndelag, og han hadde denne stillingen fram til 1992.

I mesteparten av tida på Stortinget var Reidar medlem i energi – og industrikomiteen, og det var særlig som industri – og næringspolitiker Reidar gjorde seg bemerket, der han nøt stor respekt langt utover sitt eget parti. Han var komitéleder i energi – og industrikomiteen fra 1981-88, og Senterpartiet var på samme tid (1983-86) i regjering sammen med Høyre og KrF, med Kåre Willoch som statsminister. I løpet av disse årene ble det tatt viktige avgjørelser for norsk oljepolitikk, herunder hvordan oljeinntektene i Norge skulle forvaltes framover. Reidar var svært sentral i det såkalte oljeforliket som ble utformet på denne tiden, og evnet med sitt gode og tverrpolitiske kontaktnett å bidra til samlende løsninger.

I alle de 12 årene Reidar var innvalgt på Stortinget var han en trofast og viktig medspiller til sin partifelle og samfylking Johan J. Jakobsen, som i hele denne perioden hadde tunge verv som partileder, parlamentarisk leder og statsråd. De to nordtrønderne holdt det gående med arbeid til langt på kveld, og det var ikke sjelden at de to var de siste som forlot stortingsbygningen etter en lang arbeidsdag. Senterpartiet var nasjonalt et ganske lite parti på 1980-tallet, men hadde stor innflytelse og viktige gjennomslag, ikke minst etter den innsatsen som Reidar, Johan og flere andre bidrog med. Reidar tok også på seg viktige verv i partiet, både som medlem av fylkesstyret i Nord-Trøndelag fra 1967-77, og som sentralstyremedlem fra 1973-84. 

Tidlig på 1960-tallet var det stor diskusjon om etablering og lokalisering av Nordenfjeldske Treforedling, som vi i dag kjenner som Norske Skog. Reidar Due spilte en stor rolle i denne store industrietableringen, og det ble i 1962 avklart at den nye fabrikken skulle bygges på Fiborgtangen i Skogn.

Reidar Due sin innsats har hatt stor betydning for samfunnsutviklingen både i Trøndelag og nasjonalt, og vi har mye å takke han for.

Trøndelag Senterparti lyser fred over Reidar Due sitt gode minne.

 

 

Per Olav Tyldum

Fylkesleder

Trøndelag Senterparti