Meny
Bli medlem

Trøndelag

Aktuelt

Følg oss på Facebook
 Vil du ha ei ny regjering og utvikling over hele Norge – stem SP!

Vil du ha ei ny regjering og utvikling over hele Norge – stem SP!

Nøkkelen til fortsatt utvikling, arbeidsplasser og bærekraft ligger i aktiv forvaltning av våre rike naturressurser, satsing på infrastruktur og teknologiutvikling, og en sterk offentlig sektor som tilbyr likeverdige tjenester i by og bygd.

2019 Varaordfører Malvik Trøndelag Ole Herman Sveian

Bredbånd og god mobildekning er viktig for alle, over alt!

Gode elektroniske kommunikasjonsmuligheter er avgjørende for at steder skal være attraktive for næringslivet, innbyggerne og fritidsbeboerne i en verden med økende digitalisering.

FOSEN TRENGER SP I REGJERING

FOSEN TRENGER SP I REGJERING

En framtidig god utvikling av Fosen er avhengig av flere ting. En god distrikts- og samferdselspolitikk, god kommuneøkonomi, en god landbruksøkonomi, bolyst og blilyst, et bredt spekter av arbeidsplasser og en god og fornuftig klimapolitikk.

Trøndelag Sør trenger Heidi på tinget!

Trøndelag Sør trenger Heidi på tinget!

En framtidig god utvikling av hele Trøndelag Sør er avhengig av flere ting. En god distrikts- og samferdselspolitikk, god kommuneøkonomi, en god landbruksøkonomi, et bredt spekter av arbeidsplasser og en god og fornuftig klimapolitikk. Et sterkt Senterparti i regjering etter den 13. september er den beste garantisten for nettopp dette. Derfor trenger vi Heidi Greni på Stortinget.

Landbruk og det landet vi er så glade i

Senterpartiet ønsker at vi i fremtiden kan ha store og små bruk tilpasset geografi og lokal ressurstilgang i hele Norge samtidig som det skal lønne seg for bonden å produsere sunn og ren mat om man er liten eller stor.

Hva har du forenklet Erna?

Hva har du forenklet Erna?

I 2014 gikk den ferske Høyre-regjeringa ut og sa at en forenkling av plan- og bygningsloven ville bidra til «mindre byråkrati og bedre forutsigbarhet i byggesaker. Jan Tore Sanner var kommunal- og moderniseringsminister og ville «skape en enklere hverdag for næringsliv, kommuner og folk flest». Hva har skjedd på disse årene? Jo, plan- og bygningsloven har blitt mer byråkratisk enn noen gang.

Helse nær der du bor

Helse nær der du bor

Målet med Senterpartiets helse- og velferdspolitikk er å skape et helsefremmende samfunn, forebygge sykdom og utjevne geografiske og sosiale helseforskjeller. Alle skal sikres tilgang til nødvendige helse- og velferdstjenester, uavhengig av sosial, kulturell, språklig og geografisk tilhørighet.

EØS gjelder frem til vi har noe bedre

EØS gjelder frem til vi har noe bedre

EØS er den avtalen vi har og som regulerer tilgang til det europeiske markedet, handel og vandel. Det er derfor ikke aktuelt å si opp EØS avtalen uten at vi har et bedre alternativ. Norge har store interesser av et tett samarbeide med EU.

Fylkesårsmøtet 2021

Fylkesårsmøtet 2021

Fylkesårsmøtet 2021 blir digitalt, på Teams lørdag 13. februar kl. 10.00 - ca. 17.00. Sakliste, program og øvrige sakspapirer finner du her. Der er også her du kan følge fylkesårsmøtet live fra kl. 10.00 lørdag formiddag. 1. nestleder Ola Borten Moe går på talerstolen ca. 10.30 og parlamentarisk leder Marit Arnstad sin innledning kommer ca. 10.50.

Borten Moe og Greni på tinget!

Borten Moe og Greni på tinget!

Nominasjonsmøte i Trøndelag Senterparti, Sør-Trøndelag valgkrets ble avholdt lørdag 21 november. Møtet ble gjennomført digitalt pga corona, og hadde 101 utsendinger som deltok.

Ola Borten Moe, Heidi Greni, Maren Grøthe og Geir Arild Espnes ble valgt på de 4 øverste plassene.

Spinning