Nær folk i hele Norge!

Frøya

Ledelse

Aktuelt i Frøya

14.juni 2017
Regjeringen ribber lensmannskontorene

Regjeringen ribber lensmannskontorene

- Regjeringas strategi er å ribbe lensmannen for oppgaver, og å overføre disse til det som kalles en politikontakt. På denne måten blir funksjonen, autoriteten og rollen til det vi kjenner som lensmann endret, sier Per Olaf Lundteigen, og spør justisminister Per-Willy Amundsen om saken.