Meny
Malvik-liste

Valg 2023

Malviks unike plassering mellom to byer gir innbyggerne tilgang til et variert arbeidsliv, urbane handels- og kulturtilbud, moderne kommunikasjon og landlige bo- og oppvekstforhold.

Senterpartiet vil bevare Malviks spesielle fortrinn som bokommune blant annet ved å beskytte naturen, strandsonen og kommunens vakre og levende kulturlandskap. Matjord skal brukes til jordbruk og ikke omdisponeres til andre formål.

Innbyggerne skal oppleve glede ved å bo i Malvik, og næringsdrivende og besøkende skal føle seg velkomne i kommunen.

Last ned hele programmet her