Meny

Valgprogram 2023

Våre hjertesaker

OMSORG OG FOLKEHELSE

 • Følge opp Veivalg for Helse og velferd
 • Utvikle boløsninger som gir hverdagsmestring og trygghet.
 • Frivilligheten er samfunnets gull og dette skal vi videreutvikle

NÆRING, LANDBRUK OG GAULA

 • Med en verden i endring er det viktig å ta vare på dyrket mark for å sikre norsk matproduksjon
 • Legge til rette for egnet næringsutvikling i hele kommunen

KULTUR, KULTURHUS OG IDRETT

 • Etablere et frivillighetsråd på lik linje med Idrettsrådet
 • Fortsette arbeidet med å sikre kultur og idrett i hele kommunen

BARN OG UNGE

 • Opprettholde skoler og barnehager i alle tettstedene
 • Hjelpe ungdommen med å finne gode plasser å være i fritiden
 • Utnytte samspillet med skole og næringsliv for bedre integrering
 • Stimulere til flere inkluderende og mangfoldige opplæringsarenaer.

KLIMA OG NATUR

 • Tilpasse konsekvensene av et klima som er i endring.
 • Bidra til å løse miljø- og klimaproblemene.
 • Ingen vindkraft i Melhus kommune

BOLIG OG AREAL

 • Vi ønsker liv i alle grender og tettsteder.
 • Vi vil jobbe for et mangfold av boligtyper samt spredt boligbygging

INFRASTRUKTUR OG SAMFERDSEL

 • Viktig for Melhus å beholde Kvål stasjon og få endret bomreglene på E6
 • Jobbe for et bedre kollektivtilbud

 

Hva ønsker vi der du bor?

Klikk på ditt tettsted for å lese mer om hva vi ønsker der du bor.

Hovin

Lundamo

Ler

Kvål

Melhus

Hølonda

2 kyr som beiter i utmark