Meny

Valgprogram 2023

  • Vi vil at folk skal oppleve kvalitet og nærhet til kommunale tjenestetilbud.
  • Vi ønsker at drift og investeringer skal gjøres med forankring i en forsvarlig økonomi.
  • Vi vil ha et godt og tillitsfullt samspill mellom kommunen og private aktører for å skape bærekraftig næringsutvikling.
  • Vi vil jobbe for å ivareta primærnæringene og synliggjøre primærnæringenes betydning for verdiskapning og sysselsetting i Selbu.
  • Vi ønsker mulighet for spredt boligbygging og at folk kan bo i alle grender.
  • Vi ønsker innspill og engasjement fra Selbus befolkning i store og små saker, og vi vil ta dette i betraktning i vårt politiske arbeid de neste 4 årene.
  • Vi ønsker at Selbu Kommune skal bestå som egen kommune

Les hele programmet her