Meny
Vestfold Sps topp 5, fra venstre: Per-Asbjørn Andvik, Olav Nordheim, Jill Eirin Undem, Oda Maria I. Hokstad og Kathrine Kleveland

Stortingsvalgliste

Kleveland mottok stående applaus fra et entusiastisk nominasjonsmøte i Vestfold Senterparti på Hotel Klubben i Tønsberg 15.10.2020 da hun ble valgt til første plass på partiets stortingsliste for valget 2021.

Kleveland er gruppeleder på Fylkestinget og leder av Vestfold Senterparti. Kleveland har en lang rekke organisasjonsverv bak seg, og er i dag også leder i Nei til EU.

- Jeg er motivert og klar for en ny runde. Jeg gleder meg til valgkampen, til å møte folk og stå på stand, og til å jobbe mot det viktigste målet – en ny regjering i 2021, sa Kathrine Kleveland etter at nominasjonen var klar.

- Jeg kan ikke tenke meg noe mer meningsfullt enn å jobbe på vegne av folk i Vestfold for tjenester nær folk, å ta vare på miljøet og matjorda, en offensiv kultur- og folkehelsepolitikk, flere arbeidsplasser, styrke næringslivet fra tradisjonell industrisatsing til flere grønne arbeidsplasser og å sikre samferdselsløsninger for framtida, sa Kleveland.

Stor applaus fikk også de neste fire på lista; 2. kandidat Per-Asbjørn Andvik fra Re i Tønsberg, 3. kandidat Oda Maria Hokstad fra Senterungdommen, 4. kandidat Jill Eirin Undem fra Vear i Tønsberg og 5. kandidat Olav Nordheim fra Larvik.
Alle fire med en brei organisatorisk og politisk erfaring, og alle med verv i fylkesutvalg i dag.

Vestfold Senterparti mener det er realistisk, etter dagens målinger, å kunne kapre to av de syv plassene på Stortinget som Vestfold besitter.

- Det er en sterk liste med 13. navn Vestfold Senterparti går til valg på neste år. Erfaring, vilje og lyst, media, kjønn, geografi og alder har vært viktige kriterier for nominasjonskomiteen, som er tilfreds med at forslaget ble vedtatt som ble framlagt for delegatene, sa Per Harald Agerup, som er nestleder i nominasjonskomiteen til nominasjonsmøtet.

Her er Vestfold Senterparti sin liste til stortingsvalget 2021:

1. Kathrine Kleveland, 54 år, Holmestrand, Sande og Holmestrand Sp 
2. Per-Asbjørn Andvik, 58 år, Re, Tønsberg Sp 
3. Oda Maria I. Hokstad, 24 år, Vestfold Senterungdom 
4. Jill Eirin Undem, 42 år, Vear, Tønsberg Sp 
5. Olav Nordheim, 64 år, Larvik, Larvik Sp 
6. Ida Cathrine Nilsen, 31 år, Sandefjord, Sandefjord Sp 
7. Knut Olav Omholt, 57 år, Svarstad, Larvik Sp 
8. Henriette Sørbøe Andreassen, 31 år, Nykirke, Horten Sp 
9. Ronny Jahre, 55 år, Hvasser, Færder Sp 
10. Ole Johan Bondahl, 21 år, Vestfold Senterungdom 
11. Hans Edvard Torp, 54 år, Våle, Tønsberg Sp 
12. Karoline Lie, 24 år, Tønsberg Sentrum, Tønsberg Sp 
13. Jon Folkvord, 49 år, Melsomvik, Sandefjord Sp