Meny
Elisabeth 5
Elisabeth Irgens Hokstad, 2.-kandidat Vestfold Senterparti

Alle barn skal ha råd til å være med

Mange barn og unge er utestengt fra vanlige aktiviteter som «alle andre» er med på fordi familien deres har dårlig råd.

Dette har blitt enda vanskeligere for flere i en tid der helt vanlige utgifter stiger mer enn tidligere. Ett av tiltakene for å gjøre noe med dette er en økning på 15 millioner til fritidskasser, som ble bevilget i revidert nasjonalbudsjett.

Alle kommunene i Vestfold fikk utbetalt de ekstra pengene til dette allerede i slutten av juni. Til sammen 1.129.000 kroner ble utbetalt til de seks kommunene. Kommunene har litt ulike ordninger, men dette skal hjelpe til med å betale kontingenter i idrettslag eller andre fritidsaktiviteter. Noen steder kan de betale for leir, cup eller turneringer, eller til ordninger med lån av utstyr som trengs til aktiviteten.

Kulturminister Lubna Jaffery (Ap) har fortalt om hvordan hun fikk uniform og instrument i korpset selv om moren ikke hadde betalt regningen. I mange korps og idrettslag har nok styremedlemmer eller støtteforeninger ordnet slikt i mange år på frivillig basis. Men for at systemet skal kunne favne om alle, trengs det også kommunale ordninger. Den økte overføringen til fritidskassene er ett av tiltakene for å hjelpe på dette.

Behovet for denne typen tilskudd er stort, og det var bare 100 kommuner som fikk ekstra kroner i denne omgangen. At alle Vestfold-kommunene sto på lista er på en måte fint, men det det var altså slik at kommuner med mange barn i lavinntektsfamilier ble prioritert. Det er derfor et tydelig signal om at vi har noen utfordringer i Vestfold som vi må løse.

Senterpartiet i Vestfold er veldig glade for alle barn og unge som kan få delta i fritidsaktiviteter på lik linje, det gir glede og tilhørighet, mestringsfølelse og kunnskap. Vi må også jobbe mer med at de voksne i familiene kan få disse opplevelsene. Vi må legge til rette for å skape både ordinære og tilrettelagte arbeidsplasser, finne løsninger for å kombinere arbeid og trygd, og raskere og mer målretta hjelp slik at antallet familier med lav inntekt kan reduseres.