Meny
Bli medlem

Vestfold

Aktuelt i Vestfold

Følg oss på Facebook
2020 Jill Eirin Undem, Vestfold - portrett

Fylkeskommunen som regional utviklingsaktør

Verdiskapingen i regionen er lav i forhold til resten landet. Sp mener vi må bruke fylkeskommunen som regional utviklingsaktør - og ta ansvar.

Sammen med kommunene, næringslivet, Universitetet i Sørøst-Norge, Nav og andre sentrale aktører må vi skaffe oss kunnskap om hvilken kompetanse arbeidslivet trenger i dag og for fremtiden 

2020 Jill Eirin Undem, Vestfold - portrett

Regjeringa svikter på beredskap

- Norge må nå styrke den nasjonale beredskapsproduksjonen av smittevernutstyr, kritisk viktige legemiddel, som antibiotika, og vaksiner. Vi kan ikke bli selvforsynt med alt. Men det vi kan produsere selv vil skape nye arbeidsplasser og sikre vår beredskap, skriver Jill Eirin Undem, fylkestingrepresentant for Vestfold og Telemark Senterparti .

Verdens viktigste matpris

Verdens viktigste matpris

Mangler du mat, mangler du alt og sult brukes som våpen i krig. Derfor er fredsprisen til Verdens matvareprogram så riktig.

Nobels fredspris til Verdens Matvareprogram er verdens viktigste matpris.

 

Færre administrativt ansatte i Fylkeskommunen.

Færre administrativt ansatte i Fylkeskommunen.

Redusert ressursbruk på administrasjon er et av flere mulige tiltak for å frigjøre midler til å sikre en god skole, asfalt på veiene og et mangfoldig kulturtilbud i fylket vårt.

 

2020 Kathrine Kleveland, Vestfold - portrett

Folkevalgt kontroll over jernbanen

Norsk jernbanepolitikk må bestemmes av folkevalgte i Norge.
Å låse fast en bestemt jernbanepolitikk for framtida er i strid med grunnprinsipper i vårt demokrati.

2020 Jill Eirin Undem, Vestfold - portrett

Vi må jobbe med utenforskap

Mens vi venter på ny regjering og venter på økt satsing på å redusere utenforskap over statsbudsjettet, vil Senterpartiet jobbe for å få mest mulig ut av knappe ressurser for å kunne legge til rette for at flere skal kunne delta i arbeidslivet.

Men vi er klare på at Staten må legge mer penger i potten til kommuner og fylkeskommuner for å redusere utenforskap.

Grønnere næringsliv i Vestfold og Telemark

Grønnere næringsliv i Vestfold og Telemark

Det er viktig å sikre at fylkeskommuner og kommuner kan være den regionale og lokale utviklerkraften som næringslivet etterspør.

Inntektene til fylkeskommunen forsvinner, og budsjettene blir trangere framover. Derfor har Senterpartiet gjentatte ganger foreslått å øke overføringene til fylkeskommunene og kommunene.

 

 Kathrine Kleveland innstilt som toppkandidat til Stortingsvalget 2021

Kathrine Kleveland innstilt som toppkandidat til Stortingsvalget 2021

Vi har hatt en brei behandling i organisasjon som ligger til grunn for komiteen sin innstilling. Vi er tilfreds med at de som er forespurt ønsker å gjøre en jobb for partiet.  Nominasjonskomiteen har stor tro på at vi med denne listen kan vinne en stortingsplass.

Universitet nær folk

Universitet nær folk

Senterpartiet kjemper for det gode liv der folk bor. Det innebærer at fremtidens arbeidsplasser må skapes der folk bor. Da må vi legge til rette for en desentralisert høyere utdanning og universitet nær folk.

Slik vil Senterpartiet utdanne fremtidens fagarbeidere

Slik vil Senterpartiet utdanne fremtidens fagarbeidere

Det er viktig å utdanne dyktige fagarbeidere som arbeids- og næringslivet vårt vil ha, skriver Jill Eirin Undem.

- Senterpartiet vil ha et tett samarbeid med arbeids- og næringslivet med lærere som har solid realkompetanse og oppdatert kunnskap som.

Spinning