Meny
Bli medlem

Vestfold

Aktuelt i Vestfold

Følg oss på Facebook
Flere jordmødre på sykehus og i kommunene

Flere jordmødre på sykehus og i kommunene

5. mai er jordmødrenes dag og jeg ønsker å gratulere alle jordmødre der ute så mye med dagen. Som trebarnsmor har jeg opplevd hvor viktig jordmødre var for meg både på sykehus og helsestasjon, og har stor respekt og heier ivrig på denne viktige yrkesgruppen, skriver Kathrine Kleveland.

For dårlig betalt for å lage maten vår

For dårlig betalt for å lage maten vår

Staten sitt tilbud til bøndene er altfor dårlig. Skal man lykkes med å tette inntektsgapet og skape framtidstro og optimisme i en av de viktigste næringene her i landet må det mere penger på bordet, sier Kathrine Kleveland, førstekandidat for Senterpartiet i Vestfold.

En kampdag og festdag som markerer fellesskap

En kampdag og festdag som markerer fellesskap

1.mai er en både en kampdag og en festdag som markerer felleskap. En dag for likestilling, likeverd og solidaritet – og en påminnelse på det internasjonalt ansvar vi skal ta.

Er Larvik sentralt?

Er Larvik sentralt?

Det trengs en Senterpartiledet regjering etter valget, som ikke bryr seg om hva som er sentralt. Men som vil ha tjenester nær folk i hele Norge skriver Oda Maria Hokstad, som undrer seg over at Larvik ikke er sentralt nok for Regjeringa.

Fylkesleders tale på årsmøtet til Vestfold Senterparti 10.04.2021

Fylkesleders tale på årsmøtet til Vestfold Senterparti 10.04.2021

- Takk for stort engasjement ute i lokallagene våre som vi blant annet fikk mange eksempler på da vi hadde et møte om hvilke politiske saker vi skal prioritere i valgkampen!

- Nå må vi stå på de siste månedene, vi kan snart telle dager!
Vi må beholde selvtilliten på våre egne løsninger.

Fordi vi trenger Senterpartiet på Stortinget og vi trenger ei ny regjering, sa fylkesleder Kathrine Kleveland i sin årsmøtetale, som du i sin helhet kan lese under her.

2020 Jill Eirin Undem, Vestfold - portrett

Fylkeskommunen som regional utviklingsaktør

Verdiskapingen i regionen er lav i forhold til resten landet. Sp mener vi må bruke fylkeskommunen som regional utviklingsaktør - og ta ansvar.

Sammen med kommunene, næringslivet, Universitetet i Sørøst-Norge, Nav og andre sentrale aktører må vi skaffe oss kunnskap om hvilken kompetanse arbeidslivet trenger i dag og for fremtiden 

2020 Jill Eirin Undem, Vestfold - portrett

Regjeringa svikter på beredskap

- Norge må nå styrke den nasjonale beredskapsproduksjonen av smittevernutstyr, kritisk viktige legemiddel, som antibiotika, og vaksiner. Vi kan ikke bli selvforsynt med alt. Men det vi kan produsere selv vil skape nye arbeidsplasser og sikre vår beredskap, skriver Jill Eirin Undem, fylkestingrepresentant for Vestfold og Telemark Senterparti .

Verdens viktigste matpris

Verdens viktigste matpris

Mangler du mat, mangler du alt og sult brukes som våpen i krig. Derfor er fredsprisen til Verdens matvareprogram så riktig.

Nobels fredspris til Verdens Matvareprogram er verdens viktigste matpris.

 

Færre administrativt ansatte i Fylkeskommunen.

Færre administrativt ansatte i Fylkeskommunen.

Redusert ressursbruk på administrasjon er et av flere mulige tiltak for å frigjøre midler til å sikre en god skole, asfalt på veiene og et mangfoldig kulturtilbud i fylket vårt.

 

2020 Kathrine Kleveland, Vestfold - portrett

Folkevalgt kontroll over jernbanen

Norsk jernbanepolitikk må bestemmes av folkevalgte i Norge.
Å låse fast en bestemt jernbanepolitikk for framtida er i strid med grunnprinsipper i vårt demokrati.

Spinning