Meny
klevelandfotosp
Kathrine Kleveland, stortingsrepresentant Senterpartiet

Er det bra med deg?

Ofte spør vi hverandre: Og ellers, går det bra? Alle vet at det er lettere å svare på det spørsmålet hvis man plages med noe fysisk. Et vondt kne eller smerter i ryggen. Det oppleves tyngre og vanskeligere når svaret er at livet er mørkt for tida, eller at en i familien sliter psykisk.

Når regjeringa nå har lagt fram en opptrappingsplan for psykisk helse med åtte konkrete mål, er et av de av de viktigste målene i planen at barn og unges selvrapporterte psykiske helseplager skal reduseres med 25 prosent.

Vi ser fra mange undersøkelser at flere unge svarer r at de ikke har det bra. Særlig har et økende antall jenter i Ungdata-undersøkelser turt å svare at de opplever at livet er tungt stadig oftere.

Psykisk uhelse får konsekvenser og fører til noen av de mest alvorlige tap av livskvalitet og leveår. Når vi ikke lykkes med forebygging og hjelp er det et tap for den det gjelder, men også for de pårørende og oss som samfunn.

Vi har ikke lyktes godt nok i å ta vare på både «kropp og sjel». Derfor er det oppløftende at opptrappingsplanen har et forpliktende 10-årsperspektiv. Med satsinga følger minst 3 milliarder kroner, en permanent styrking av arbeidet. Regjeringa skal levere på både lavterskel psykisk helsehjelp og en forpliktende kvalitetsreform og opptrapping innen psykisk helsevern.

For mennesker med psykiske helseplager er det helt avgjørende å få hjelp der de er, om det er på skolen, på et sykehjem eller på en arbeidsplass. Gode kommunale lavterskeltilbud og tjenester som ikke krever diagnoser der folk bor, er derfor del av løsningen i opptrappingsplanen. Vi skal også utrede hvordan vi kan sikre likeverdig tilgang til lavterskeltilbud i kommunene, inkludert lovfesting.

De med psykiske diagnoser må møtes med virksom behandling. Vi må ta vare på fagfolk, og vi skal hindre nedbygging av sengeplasser og sikre døgnplassering.

Livet svinger

God folkehelse må fremmes gjennom hele livet. Derfor er det blant annet program for barnehagelærere, og den australske modellen ABC (act, belong og commit) skal også brukes. Den er blitt kjent for de tre konkrete tingene som vi alle sammen bør bruke: Gjør noe aktivt hver dag, gjør noe sammen med noen hver dag og gjør noe meningsfylt hver dag.

Alle har ei psykisk helse og livet svinger for alle, derfor berøres alle familier i ulik grad av psykiske plager. Det er selvfølgelig krevende først og fremst for dem som sliter, men også for dem som står rundt.

Derfor jeg er glad for at Senterpartiet nå bidrar til at vi har en langsiktig og forpliktende plan som skal gjøre det lettere å få hjelp og å forebygge at folk blir psykisk syke.