Meny
steinar_solum_ordførerkandiat_tønsberg_sp_2019_foto_cathrine_bøhle

Kraftkrevende datalagringssentraler

Etableringen av Googles datalagringsanlegg i Skien vil få ringvirkninger for strøm for hele vår region mener varaordføreren i Tønsberg.

- Det planlagte datalagringsanlegget i Skien vil kreve like mye strøm som byene Skien, Porsgrunn, Larvik og Sandefjord bruker til sammen skriver han i sitt innlegg.

Av Steinar Solum, varaordfører i Tønsberg kommune

Kraftkrevende datalagringssentraler.

Vi opplever nå det mest ustabile markedet på strøm noensinne. Det er lagt overføringskabler og inngått avtaler med land på kontinentet og Storbritannia som medfører langt høyere strømpriser for folk flest.

Samtidig varsler kommuner at de må si nei til etablering av bedrifter som ønsker å etablere seg i Norge på grunn av for liten tilgang på norsk fornybar strøm. Det er nå kjent at en lokal foredlingsbedrift som har planer om utvidelse må stenge ned deler av produksjonen dersom det oppstår redusert kapasitet på strømnettet.

Etableringen av Googles datalagringsanlegg i Skien vil få ringvirkninger for strøm for hele vår region. For å sette et «bilde» på dette, betyr det at Skien kommune gis anledning til å sette inn større inntakssikringer mens resten av regionen må sette inn mindre inntakssikringer.

I følge tidsskriftet Computerworld er Norge blitt et attraktivt område å etablere seg for multinasjonale datalagringsselskaper etter at de har fått fjernet det som blir omtalt som «røde lys»: Redusert elavgift fra 13 øre til 0,48 øre pr kw/t, garantier for at det aldri blir innført eiendomsskatt, samt at staten bygger og støtter fiberkabel mot utlandet med «sjøkabelutrulling». Selskapene blir særbehandlet, får staten til å finansiere infrastruktur, får den billigste grønne kraften som er å oppdrive og bidrar svært lite til norsk verdiskapning sett opp mot det gigantiske energiforbruket.

I forbindelse med etableringen av Lefdal Mine Datasenter uttaler Teknologidirektør Jan Brecht i Daimler og Mercedes-Benz til digi.no: «En stor del av vårt IT-energiforbruk kommer fra datasentre som krever betydelig med strøm. Ikke bare vil vi dra nytte av naturlig nedkjøling, vår virksomhet vil også kjøre på 100 prosent grønn energi. Dette initiativet er en viktig milepæl på vår reise til å bli CO2-nøytrale.»

Etter mitt syn må derfor etablering av nye utenlandseide, kraftkrevende bedrifter som Google sitt datalagringssentral i Skien, først avklares og godkjennes på regionalt og nasjonalt nivå. Samtidig må prioritering av norske bedrifter og norsk verdiskapning på norsk fornybar energi være overordnet og styrende.

Samtidig må vi snarest samkjøre den overskuddskapasiteten vi har i deler av landet slik at norske forbrukere får lik tilgang på strøm – til lik pris.