Meny
Elisabeth 5
Elisabeth Irgens Hokstad, 2.-kandidat på fylkestingslista for Vestfold Senterparti, Vestfold

Tryllet vi bort distriktsutfordringene i Vestfold?

I Vestfold har vi seks kommuner som er folkerike og regnes som byer eller tettbygde strøk. Da kan man kanskje tro at regjeringas nylig framlagte Distriktsmelding ikke gjelder for oss. Men det er ikke sånn at utfordringene vi kjente på i Hof, Andebu og Lardal er borte fordi om de er del av en større kommune. Det er flere steder i Vestfold der man ønsker tilflytting, flere arbeidsplasser og barnefamilier som kan bidra til å opprettholde barnehager og skoler.

I Vestfold Senterpartis program til fylkestingsvalget har vi følgende formulering: – Deler av fylket er tett befolket. Her kreves det tydelige rammer for å bevare verdifull matjord og sikre allmennheten tilgang til kysten og andre natur- og friluftslivsområder. Samtidig må distriktene i fylket ha mulighet til å utvikle seg gjennom boligbygging og næringsutvikling når dette ikke er i konflikt med nasjonale mål for jordvern og naturmangfold.

Derfor er det god Senterpartipolitikk når regjeringa går inn for en tydeligere differensiering av arealpolitikken, med tilpasninger til lokale forhold, i Distriktsmeldinga.

– Mye av arealpolitikken har blitt utforma med bakgrunn i situasjonen i pressområdene rundt de største byene. Mange steder er det ikke stort press som er utfordringa, men å få folk til å bosette seg og skape aktivitet. Derfor går vi inn for at kommunene skal få bestemme mer selv og ei større vektlegging av regionale og lokale forhold. Slik skal kommunene få mulighet til å legge til rette for ny vekst og sterkere utvikling.

Distriktsutfordringene forsvant ikke da kommunene våre ble større, vi må bare jobbe med dem på en litt annen måte. Senterpartiet er opptatt av at vi tar hele fylket og hele kommunene i bruk, nå har Sp-Ap-regjeringen gitt oss bedre verktøy.