Meny
Elisabeth Irgens Hokstad

Det er godt å høre til

Elisabeth Irgens Hokstad, 2.-kandidat Vestfold Senterparti

Det er viktig for helsa vår å høre til et sted. Som små barn er det viktig med noen nære omsorgspersoner som du knytter det til. Når du blir litt større får du et nettverk med flere personer og et nabolag der du hører til. Antallet personer og det geografiske området ditt utvides etter hvert som du vokser til, og for de fleste betyr familien og nærmiljøet mye for identitet og tilhørighet også som voksen.

For Senterpartiet er det viktig å utvikle gode og trygge nærmiljø. Barnehager og skoler er viktige fellesskapsarenaer for dette, men gode nærmiljø er mye mer enn det og tilhørighet kan også være til et miljø lenger unna. Som folkevalgte må vi være med å legge til rette for at alle kan finne et sted der de kan føle tilhørighet, bli sett og få utvikle seg på egne premisser.

Idretten er viktig for utvikling og mestring. Det trengs både arealer og penger for å utvikle og legge til rette for at flest mulig skal kunne utøve sin sport, i tillegg til gode trenere og mange frivillige for å skape et godt miljø. Korps, teater, dans og musikk av alle slag er også viktige steder for å skape sin egen identitet, lære noe nytt og skape noe for andre. Kulturskolene er viktige, men alle frivillige tilbud betyr veldig mye både for de som deltar og for alle som får en fin kulturopplevelse. Mange ungdommer trenger også steder å være der opplegget ikke er så veldig organisert. Fritidsklubber, garasjer, parker eller andre områder der de kan være med venner og finne på ting, samtidig som det er noen voksne i nærheten hvis det er behov.

Inkludering handler ofte om å gjøre tiltak mot spesielle grupper, slik at alle skal ha et tilbud og ha anledning til å delta. Selvfølgelig trenger vi av å til å tilrettelegge spesielt. I Senterpartiet tror vi like mye på å lage gode fellesskapsarenaer, som er åpne for alle og der folk kjenner hverandre, tar hensyn til hverandre og gjør noe sammen. Samfunnet fungerer på så beste når treneren henter den på laget som har foreldre som ikke klarer å passe klokka, når støttegruppa sponser det søskenparet som ikke har råd til å betale for korpsturen og foreldrene i klassen passer på at den nye eleven får være med på de aktivitetene som er planlagt. I tillegg må vi ha ordninger for å låne utstyr, støtte til kontingenter og ungdomsarbeidere som kan legge til rette.

Vestfold Senterparti er opptatt av folkehelse og forebygging. Gode møteplasser i samfunnet enten du vil drikke kaffe, spille fotball, mekke bil eller veve er viktig. Det gir tilhørighet og identitet. Det er bra for helsa til enkeltpersoner og samfunnet. Vi ønsker å legge til rette for at flest mulig skal finne sitt sted å høre til og sine folk å være med. Det gir trygghet for folk.