Meny
Illustrasjonsfoto av Færder kommune

Inviterer til innbyggermøte på Tjøme

Færder Senterparti arranger innbyggermøte med tema ny fastlandsforbindelse 15. mars kl 18:00 på Eydene, Tjøme.
 

Illustrasjonsfoto: Færder kommune

Færder Senterparti følger opp sitt standpunkt til ny fastlandsforbindelse under valgkampen i 2019 med en kombinasjonsløsning med fastlandsforbindelse både mot nord og vest.

Program innbyggermøte

Prosjektet må ses i et 100-årsperspektiv og innebærer det største enkeltprosjektet innen infrastruktur noensinne.

Dersom flertallsløsningen som Færder Senterparti ikke støtter, nå blir vedtatt i kommunestyrene i Færder og Tønsberg, samt i fylkestinget, skal saken behandles på nytt i disse organene to ganger til før vedtak om å søke Stortinget om bompengefinansiering; først høringsutkast for detaljreguleringsplan, deretter detaljreguleringsplan med høringssvar.