Meny
sentrum 4 (r)

Horten Høyre ser ut til å ville fraskrive seg ansvar for den økonomiske situasjonen

Ane Ingvild Støen (Sp), ordførerkandidat og nestleder, Horten

En gang fikk jeg en telefon fra Sentrum skole med beskjed om at sønnen min og noen andre gutter måtte være igjen å vaske. De hadde skrevet «fuck» med tusj flere steder. Det var mager trøst at de i hvert fall ikke hadde skrevet «pik» med én k, så jeg dro hjem: oppgitt og klar for en alvorsprat.

Da jeg kom inn ytterdøra fikk jeg meg en overraskelse. Det var ikke en angrende synder jeg møtte, slik som forventet, men en opprørt ung gutt som følte seg fryktelig urettferdig behandlet. Han hadde sagtens ikke skrevet «fuck» noe sted. Hans versjon var at de andre guttene hadde oppsøkt ham med spørsmål om hvordan man stavet «fuck»: «Jeg var bare med dem rundt og passet på at de skrev ordet riktig jeg mamma. Jeg rørte ikke den tusjen».

Den kvelden hadde vi en lang prat om at man bærer en stor del av ansvaret for en handling selv om man ikke er den som utfører den, dersom man a) hjelper den som utfører handlingen; b) heier på vedkommende; eller c) passivt ser på og lar handlingen skje uten aktivt å ta avstand fra den.

Hvorfor forteller jeg dette? Jo, fordi det er valgkamp og fordi Horten Høyre ser ut til å ville fraskrive seg ansvar for den økonomiske situasjonen som Horten kommune er i, selv om de flere ganger har stemt for saker som har tatt oss dit. Argumentet, eller snarere unnskyldningen, ser ut til å være at «Pådriveren i pengebruken har vært Arbeiderpartiet» (Bjørn-Robert Paulsen, leserinnlegg i Gjengangeren 05.06.2023). La meg være krystallklar: selv om et annet parti er pådriver i en sak, teller din stemme når saken avgjøres.

Det er riktig som Bjørn-Robert Paulsen i Horten Høyre påpeker i sitt leserinnlegg i Gjengangeren 15. juni 2023, at Horten kommune er i en vanskelig økonomisk situasjon når kommunens gjeld er på over tre milliarder kroner. Det er også riktig at gjeldsgraden har økt vesentlig mens Horten Arbeiderparti har styrt skuta.

Arbeiderpartiet må ta hovedansvaret for kommunens økonomiske situasjon, men Høyre er heller ikke uten ansvar. Eksempelvis var partiet en del av «Budsjettkameratenes» forlik – det tverrpolitiske forliket om kommunens 2023-budsjett som bare Senterpartiet og Rødt stemte imot.

Horten Senterparti har uttalt seg kritisk til innholdet i budsjettforliket, både under behandling i kommunestyret og i Gjengangeren 2. desember 2022. Kritikken handlet i hovedsak om to ting:

  1. Det ble ikke tatt virkelige grep for å bedre kommuneøkonomien. Viktige saksområder (f.eks. spørsmål om innføring av eiendomsskatt og framtidig barnehage- og skolestruktur) ble satt til utredning fram mot valget, slik at det i realiteten er et nytt kommunestyre som må ta støyten og ta upopulære avgjørelser.
  2. Brudd på kommunens økonomiske handlingsregler. Budsjettforliket la blant annet opp til å tappe kommunens oppsparte fondsmidler til under prosentsatsen som handlingsregelen sier er forsvarlig, for å dekke opp for økte kostnader og unngå kutt. Avgjørelsen kan karakteriseres som kortsiktig brannslukking, fordi den løste kommunens knipe der og da. Økt bruk av fondsmidler, uten at det foreligger en plan for å gjenoppbygge disposisjonsfondet på sikt, gir imidlertid kommunen et begrenset økonomisk handlingsrom i neste runde, noe som er svært uheldig.

Horten Senterparti er opptatt av å føre en ansvarlig økonomisk politikk som gir innbyggere i Horten kommune et forutsigbart og trygt tjenestetilbud – både i dag og i framtida. Det betyr helt konkret at vi vil:

  • overholde kommunens økonomiske handlingsregler om gjeldsgrad og bruk av disposisjonsfond
  • si nei til privatisering av kommunens pleie- og omsorgstjenester
  • innføre eiendomsskatt for å opprettholde og utvikle kommunens tjenestetilbud til innbyggere

Innføring av eiendomsskatt betyr at innbyggernes utgifter vil øke noe, men vi må huske på at dette er en skatt som de fleste kommunene i Norge (258 av 356) har og at vi i vår kommune har lave kommunale avgifter. For de fleste vil summen av kommunale avgifter og eiendomsskatt til sammen være lavere enn summen på kommunale avgifter andre steder.