Meny
ane
Ane Ingvild Støen (Sp), ordførerkandidat og nestleder, Horten

Flere i Horten får reisefradrag med Sp i regjering

Fristen for å levere skattemelding for 2022 er søndag 30. april. Når innbyggere i Horten og Vestfold fyller ut skattemeldingen i år, vil flere ha rett til reisefradrag enn under forrige regjering. Mange vil også få økt fradraget sitt.

For å få reisefradrag i 2021 måtte en skatteyter ha en daglig reiseavstand mellom hjem og arbeidssted på om lag 67 kilometer tur-retur. Nå er avstandskravet redusert slik at skatteytere med daglig reiseavstand mellom hjem og arbeidssted på om lag 37 kilometer tur-retur, vil kunne få reisefradrag. Endringen innebærer en markant bedring i vilkårene for pendlere, noe Senterpartiet er opptatt av.

To andre positive tiltak er også iverksatt. For det første er kilometersatsen endret. Før var det to kilometersatser for reisefradrag: 1,56 kroner per kilometer under 50.000 kilometer og 0,76 kroner per kilometer over 50.000 kilometer. Nå er disse erstattet med en felles, høyere sats på 1,65 kroner per kilometer. For det andre er bunnbeløpet redusert fra 23.900 kroner i 2021 til 14.000 kroner i 2022. Samlet gjør dette at mange pendlere får lavere skatt.

Endringene med lavere bunnbeløp, endret kilometersats og redusert krav til reiseavstand gjør at flere hortensfolk vil ha krav på reisefradrag når skatteoppgjøret for 2022 beregnes enn tidligere, og at mange også vil få økt reisefradrag.

Om du for eksempel bor i Horten sentrum, jobber i Sandefjord sentrum og reiser til og fra jobb fem dager i uka 46 uker i året, kan du få cirka 5.000 kroner mindre i skatt. Om du jobber i Larvik sentrum og har tilsvarende antall reisedager, kan du få cirka 7.000 kroner mindre i skatt. Husk at reisefradraget i skattemeldingen ikke er forhåndsutfylt!

Senterpartiet er opptatt av at folk skal ha trygghet i hverdagen. Det innebærer å gjennomføre tiltak som påvirker folks hverdagsøkonomi, slik som endringene i regler for reisefradrag.

Endringene gjør det lettere for folk å reise. Som ordførerkandidat for Horten Senterparti ved høstens lokalvalg og listekandidat for Vestfold Senterparti ved høstens fylkestingsvalg, er jeg opptatt av hvordan endringene som er gjennomført tilrettelegger for at folk kan bo i Horten kommune, sjøl om de har arbeidssted et annet sted. Kommunen og hele regionen tjener på et dynamisk arbeidsmarked!