Meny
Kortstokk bilde For dem som kommer etter oss

Møte- og aktivitetsplan

Her finner du kommende datoer for arrangementer og møter i Vestfold Senterparti.

Med forbehold om endringer.

 

MAI

 

05.

Arbeidsutvalgsmøte (AU)

20. 

Møte i nominasjonskomiteen Vestfold Sp

20.-21.

Landskonferanse lokallagsledere

JUNI

 

02.

Fylkesstyremøte og fylkesråd Vestfold Sp

05.

Verdens miljødag

09.

Møte i programkomiteen Vestfold Sp

JULI

 

AUGUST

 

11.

Fylkesstyremøte

Uke 33

Arendalsuka

25.  Møte Arbeidsutvalget Vestfold Sp og Vestfold Senterungdom

SEPTEMBER

 

08.

Arbeidsutvalgsmøte (AU)

20.

Fylkesting

19.-20.

Fylkespolitisk konferanse

22.

Fylkesråd Vestfold Sp

OKTOBER

 

06.

Temakveld – åpent arrangement

13.

Fylkesstyremøte

24.-25.

Landsstyremøte 

28.-29.

Høstkonferanse for Vestfold Sp og Telemark Sp i Bø i T. 

NOVEMBER

 

01.

Fylkesting

10.

Temakveld - åpent arrangement

17.

Nominasjonsmøte fylkesliste

DESEMBER

 

08.

Fylkesstyremøte

13.

Fylkesting

JANUAR

 

 

Lokale årsmøter skal avholdes i løpet av januar

26.

Temakveld for medlemmer

FEBRUAR

 

09.

Fylkesstyremøte

23.

Temakveld for medlemmer

Innen februar

Frist nominasjonsmøte lokallag

MARS

 

04.

Fylkesårsmøte

16.-19.

Landsmøte Senterpartiet

14.

Fylkesting