Meny
Fruktfat

Møte- og aktivitetsplan 2023

Her finner du kommende datoer for arrangementer og møter i  Vestfold Senterparti.

Med forbehold om endringer.

 

MARS

 

08.

Fylkesledermøte alle fylkeslag

16.-19.

Landsmøte i Trondheim

23.

Arbeidsutvalgsmøte (AU)

APRIL

 

12.

Fylkesledermøte alle fylkeslag

13.

Styremøte og Fylkesråd for Vestfold Sp

?

Møte i valgkamputvalget

MAI

 

03. 

Fylkesledermøte alle fylkeslag

?

Møte i valgkamputvalget

11.

Arbeidsutvalgsmøte (AU)

13. 

Motivasjonstreff

JUNI

 

?

Samling for alle Sp-toppkandidater i alle fylker

05.

Verdens Miljødag

07. 

Fylkesledersmøte for alle fylkeslag

08. 

Fylkesstyremøte

?.

Møte i valgkamputvalget

10. Valgkampavspark Vestfold Sp

AUGUST

 

09.

Fylkesledermøte for alle fylkeslag

10.

Fylkesstyremøte

?

Møte i valgkamputvalget

30.

Fylkesledermøte for alle fylkeslag

SEPTEMBER

 

11.

Valgdag

19.

Fylkesledermøte for alle fylkeslag

OKTOBER

 

12.

Fylkesstyremøte

18.

Fylkesledermøte for alle fylkeslag

23.-24.

Landsstyremøte

30.01.11

Medarbeidersamling ansatte i Sp

NOVEMBER

 

06.-07.

Ordførerkonferanse

08.

Fylkesledermøte for alle fylkeslag

23.

Arbeidsutvalgsmøte (AU)

DESEMBER

 

20.

Fylkesledermøte for alle fylkeslag

21.

Fylkesstyremøte

MARS 2024

 

15.-17.Landsmøtet i Senterkvinnene