Meny
Nye Vestfold

Nytt fylkesting og ny fylkeskommune

24.10-23 ble nytt fylkesting konstituert for nye Vestfold. Gruppeleder Per-Asbjørn Andvik og nestgruppeleder Elisabeth Irgens Hokstad gleder seg til å starte jobben med å bygge og utvikle et nytt fylke! 

Fylkestinget består av 41 representanter fordelt på Senterpartiet, Arbeiderpartiet, Høyre, SV, Miljøpartiet de grønne, Rødt, Venstre, Krf og INP. Senterpartiet har to representanter denne perioden, Per-Asbjørn Andvik og Elisabeth Irgens Hokstad. 

Forhandlingsutvalget i Vestfold Senterparti har forhandlet frem ulike utvalgsplasser og representasjon for våre kandidater. Utvalget besto av Steinar Solum (leder), Per-Asbjørn Andvik og Elisabeth Irgens Hokstad. Samtaler ble innledet med begge sider (ledet av Høyre og Arbeiderpartiet), men forhandlinger ble tilslutt fullført med Arbeiderpartiet. 

Forhandlingene ga Senterpartiet følgende fordeling utover fylkestinget:

Fylkesutvalget: Per-Asbjørn Andvik
Samferdsel: Per-Asbjørn Andvik
Utdanning: 1.vara Magnus Rød
Næring, Klima og miljø: Elisabeth Irgens Hokstad
Nestleder i kontrollutvalget: Øyvind Oppegård

Våre representanter er klare for å gjøre nye Vestfold til et vitalt og godt fylke. Senterpartiet har et trygt og styrene program som vil gi Vestfold gode muligheter for å bli en god samarbeidspartner for kommunene! Vi gleder oss!