Nær folk i hele Norge!

Ledelse

Våre folk 

 

Samstyret HoSF -
Samstyret er ikkje eit politisk organ, men fungerer som ei organisatorisk overbygging av dei to fylkesdelslaga Hordaland Sp og Sogn og Fjordane SP. Lurer du på noko, kontakt leiarane i dei to respektive fylkesdelslaga. 
 
 
 
Sigurd Erlend Reksnes Sigurd.erlend.reksnes@vlfk.no leiar
Jostein Ljones Josteinljones@gmail.com nestleiar
Karoline Bjerkeset kab@sp.no
Alexander F. Andersen Alexander.Fosse.Andersen@vlfk.no
Morten Askvik maskvik@online.no
Margunn Samnøy msamnoey@gmail.com
Aleksander Øren Heen aleksander.heen@vlfk.no
Jon Askeland jon.askeland@vlfk.no observatør
Herborg Nordtveit herborg64@hotmail.no  observatør
Reidar Digranes digranesreidar@gmail.com observatør
 
 
 
 
 
Fylkestingsgruppa - Vestland SP 
 
Jon Askeland Jon.Askeland@vlfk.no Fylkesordførar
Aleksander Øren Heen Aleksander.Heen@vlfk.no Gruppeleiar
Jenny Følling Jenny.Ellaug.Folling@vlfk.no  
Sigrid Brattabø Handegard Sigrid.Brattabo.Handegard@vlfk.no  
Hilde Horpen Hilde.Horpen@vlfk.no  
Alexander Fosse Andersen Alexander.Fosse.Andersen@vlfk.no  
Sigurd Erlend Reksnes Sigurd.erlend.reksnes@vlfk.no  
Mette Heidi Bergsvåg Ekrheim Mette.Heidi.Bergsvag.Ekrheim@vlfk.no  
Gunn Åmdal Mongstad Gunn.Amdal.Mongstad@vlfk.no  
Lars Fjeldstad Lars.Fjeldstad@vlfk.no  

 

Kontaktinformasjon - Fylkeskontora

Kari Aakra  Fylkessekretær Hordaland /       Sekretariatsleiar Vestland ka@sp.no
Per Rune Vereide Fylkessekretær Sogn og Fjordane prv@sp.no
Torunn Flatjord Organisasjonssekretær Vestland tf@sp.no

 

Aktuelt i Vestland

03.juli 2020
Valt inn i Senterpartiet sitt ordførarforum

Valt inn i Senterpartiet sitt ordførarforum

Saman med 13 andre ordførarar frå heile landet skal Hege Eide Vik og Gunn Åmdal Mongstad representera Senterpartiet sitt ordførarkorps i partiet sitt nye ordførarforum. 
 

18.juni 2020
- Sikrar Vestland sysselsetjing og nye investeringar

- Sikrar Vestland sysselsetjing og nye investeringar

-   Tiltakspakken for olje-, gass- og leverandørindustrien kan utløysa om lag 115 milliardar i nye investeringar i år og til neste år, og sikrar sysselsetjinga i landets største eksportfylke. Me rosar det breie fleirtalet som har sikra krisepakka til næringa i Vestland.