Meny

Våre folk 

 

Samstyret HoSF -
Samstyret er ikkje eit politisk organ, men fungerer som ei organisatorisk overbygging av dei to fylkesdelslaga Hordaland Sp og Sogn og Fjordane SP. Lurer du på noko, kontakt leiarane i dei to respektive fylkesdelslaga. 
 
 
 
NamnEpostadresse 
Nils T Bjørkenils.t.bjorke@stortinget.noleiar
Erlend H Herstaderlend.haugen.herstad@vlfk.nonestleiar
Lars Fjeldstad[email protected]
Leidulf Gloppestad[email protected]
Sidsel Kongsvik[email protected]
Hege Eide Vik[email protected]
Aleksander Øren Heen[email protected]
Jon Askeland[email protected]observatør
Britt Mulelid[email protected] observatør
Steffen Fjellestad[email protected]observatør
 
 
 
 
 
Fylkestingsgruppa - Vestland SP 
 
NamnEpostadresse 
Jon Askeland[email protected]
Fylkesordførar
Aleksander Øren Heen[email protected]
Gruppeleiar
Jenny Følling[email protected] 
Sigrid B  Handegard
[email protected]
 
Hilde Horpen [email protected]  
Alexander Fosse Andersen [email protected]  
Sigurd Erlend Reksnes [email protected]  
Mette Heidi Bergsvåg Ekrheim [email protected]  
Gunn Åmdal Mongstad [email protected]  
Lars Fjeldstad [email protected]  

 

Kontaktinformasjon - Fylkeskontora

NamnEpostadresse 
Sølvi KobbeltvedtFylkessekretær Hordaland sk@sp.no
Torunn FlatjordFylkessekretær Sogn og Fjordanetf@sp.no
Stine FjellkårstadOrganisasjonssekretær Vestlandsf@sp.no 

 

Les mer

Aktuelt i
Vestland

Torunn Flatjord ny fylkessekretær i Sogn og Fjordane Senterparti

Jølstringen Torunn Flatjord er tilsett som ny fylkessekretær i Sogn og Fjordane Senterparti.  Ho tek over stillinga frå glopparen Per Rune Vereide frå 1. november i år.
 
Flatjord har tidlegare mellom anna vore fylkessekretær i Hordaland Senterparti, no kjem ho frå ei stilling i Senterpartiets Hovudorganisasjon.  -Det var i Sogn og Fjordane Senterparti eg starta karriera mi i Senterpartiet og no gler eg meg til å kome attende til heimlege trakter og medlemmer.  -Sogn og Fjordane Senterparti er eit av dei sterkaste fylkeslaga vi har i landet og eg ser fram til å vere med å bygge dette vidare seier Flatjord.
 

Flatjord avløyser Per Rune Vereide som har vore fylkessekretær i Sogn og Fjordane Senterparti sidan 1994.  -eg kjenner at det vert litt rart å slutte som fylkessekretær etter so mange år seier Vereide.  -Det har vore ein spennande arbeidsplass der eg har fått vere tett på den politiske utviklinga i Sogn og Fjordane i over 30 år, og Senterpartiet har vore med i den politiske leiinga av fylket alle desse åra.  Eg har fått lov å reise rundt til nesten kvar einaste krok i dette flotte fylket vårt og eg har blitt kjent med masse fine folk over alt seier Vereide.    
 
Vereide skal halde fram med å arbeide for Senterpartiet, no som organisasjonsrådgjevar i Senterpartiets Hovudorganisasjon.  -Eg skal mellom anna vere med å utvikle gode lokallag og fylkeslag i heile landet seier Vereide som ser fram til nye utfordringar.  -Litt erfaring har eg no kanskje fått med meg gjennom alle desse åra i Sogn og Fjordane so kanskje har eg nokre tips å lære vekk avsluttar Vereide. 
 
Både Flatjord og Vereide skal ha kontorstad på Vestland Sp sitt fylkeskontor på Sandane.