Nær folk i hele Norge!

Vestland SP  består av Sogn og Fjordane og Hordaland SP.

Styret i Vestland Senterparti består av

Sigurd Reksnes - leiar
Jostein Ljones - nestleiar
Karoline Bjerkeset
Alexander Fosse Andersen
Morten Askvik
Margunn Y Samnøy
Jenny Følling
Jofrid Rye Hestenes
Chase Aleksander Jordal

Ledelse

Aktuelt i Vestland

14.september 2019

Politisk plattform - Vestland 2019 - 2023

Politisk plattform for samarbeid mellom partia Senterpartiet, Miljøpartiet Dei Grøne, Kristeleg Folkeparti, SV - Sosialistisk Venstreparti, Arbeidarpartiet og Venstre, i Vestland fylkesting. Perioden 2019-2023.