Meny

Våre folk 

 

Samstyret HoSF -
Samstyret er ikkje eit politisk organ, men fungerer som ei organisatorisk overbygging av dei to fylkesdelslaga Hordaland Sp og Sogn og Fjordane SP. Lurer du på noko, kontakt leiarane i dei to respektive fylkesdelslaga. 
 
 
 
NamnEpostadresse 
Nils T Bjørkenils.t.bjorke@stortinget.noleiar
Erlend H Herstaderlend.haugen.herstad@vlfk.nonestleiar
Lars Fjeldstad[email protected]
Leidulf Gloppestad[email protected]
Sidsel Kongsvik[email protected]
Hege Eide Vik[email protected]
Sigrid B Handegard[email protected]
Jon Askeland[email protected]observatør
Britt Mulelid[email protected] observatør
Steffen Fjellestad[email protected]observatør
 
 
 
 
 
Fylkestingsgruppa - Vestland SP 
 
NamnEpostadresse 
Jon Askeland[email protected]
Fylkesordførar
Sigrid B  Handegard[email protected]
Gruppeleiar
Jenny Følling[email protected] 
Samson Hamresamson.hamre@vlfk.no  
Hilde Horpen[email protected] 
Alexander Fosse Andersen[email protected] 
Sigurd Erlend Reksnes[email protected] 
Mette Heidi Bergsvåg Ekrheim[email protected] 
Gunn Åmdal Mongstad[email protected] 
Lars Fjeldstad[email protected] 

 

Kontaktinformasjon - Fylkeskontora

NamnEpostadresse 
Sølvi KobbeltvedtFylkessekretær Hordaland sk@sp.no
Torunn FlatjordFylkessekretær Sogn og Fjordanetf@sp.no
Stine FjellkårstadOrganisasjonssekretær Vestlandsf@sp.no 

 

Les mer