Meny
Bli medlem

Våre folk 

 

Samstyret HoSF -
Samstyret er ikkje eit politisk organ, men fungerer som ei organisatorisk overbygging av dei to fylkesdelslaga Hordaland Sp og Sogn og Fjordane SP. Lurer du på noko, kontakt leiarane i dei to respektive fylkesdelslaga. 
 
 
 
Sigurd Erlend Reksnes [email protected] leiar
Jostein Ljones [email protected] nestleiar
Karoline Bjerkeset [email protected]
Alexander F. Andersen [email protected]
Morten Askvik [email protected]
Margunn Samnøy [email protected]
Aleksander Øren Heen [email protected]
Jon Askeland [email protected] observatør
Herborg Nordtveit [email protected]  observatør
Reidar Digranes [email protected] observatør
 
 
 
 
 
Fylkestingsgruppa - Vestland SP 
 
Jon Askeland [email protected] Fylkesordførar
Aleksander Øren Heen [email protected] Gruppeleiar
Jenny Følling [email protected]  
Sigrid Brattabø Handegard [email protected]  
Hilde Horpen [email protected]  
Alexander Fosse Andersen [email protected]  
Sigurd Erlend Reksnes [email protected]  
Mette Heidi Bergsvåg Ekrheim [email protected]  
Gunn Åmdal Mongstad [email protected]  
Lars Fjeldstad [email protected]  

 

Kontaktinformasjon - Fylkeskontora

Kari Aakra  Fylkessekretær Hordaland /       Sekretariatsleiar Vestland [email protected]
Per Rune Vereide Fylkessekretær Sogn og Fjordane [email protected]
Torunn Flatjord Organisasjonssekretær Vestland [email protected]