Nær folk i hele Norge!

Ledelse

Våre folk 

 

Samstyret HoSF -
Ei overbygging av dei to fylkesdelslaga Hordaland Sp og Sogn og Fjordane SP
 
Sigurd Erlend Reksnes Sigurd.erlend.reksnes@vlfk.no leiar
Jostein Ljones Josteinljones@gmail.com nestleiar
Karoline Bjerkeset kab@sp.no
Alexander Fosse Andersen Alexander.Fosse.Andersen@vlfk.no
Morten Askvik maskvik@online.no
Margunn Samnøy msamnoey@online.no
Aleksander Øren Heen aleksander.heen@vlfk.no
Jon Askeland jon.askeland@vlfk.no
Herborg Nordtveit herborg64@hotmail.no
Reidar Digranes digranesreidar@gmail.com
 
 
 
 
 
Fylkestingsgruppa - Vestland SP 
 
Jon Askeland Jon.Askeland@vlfk.no Fylkesordførar
Aleksander Øren Heen Aleksander.Heen@vlfk.no Gruppeleiar
Jenny Følling Jenny.Ellaug.Folling@vlfk.no  
Sigrid Brattabø Handegard Sigrid.Brattabo.Handegard@vlfk.no  
Hilde Horpen Hilde.Horpen@vlfk.no  
Alexander Fosse Andersen Alexander.Fosse.Andersen@vlfk.no  
Hilde Horpen Hilde.Horpen@vlfk.no  
Mette Heidi Bergsvåg Ekrheim Mette.Heidi.Bergsvag.Ekrheim@vlfk.no  
Gunn Åmdal Mongstad Gunn.Amdal.Mongstad@vlfk.no  
Lars Fjeldstad Lars.Fjeldstad@vlfk.no  

 

Aktuelt i Vestland

07.april 2020
Me klarar dette - saman!

Me klarar dette - saman!

I eit intervju den fredagen «landet stengde», spurte journalisten meg om eg hadde eit råd å gje folk. Svaret mitt var at no må me alle ta ut det beste som bur i oss.

31.mars 2020
- Krisepakken må komme hele Norge til gode

- Krisepakken må komme hele Norge til gode

Gjennom krisepakken sikres kommunene minst 8,9 milliarder kroner for å dekke inne tapte inntekter samt bidra til å sikre arbeidsplasser.