facebook pixel
Nær folk i hele Norge!

Vestland SP  består av Sogn og Fjordane og Hordaland SP.

Styret i Vestland Senterparti består av

Sigurd Reksnes - leiar
Jostein Ljones - nestleiar
Karoline Bjerkeset
Alexander Fosse Andersen
Morten Askvik
Margunn Y Samnøy
Jenny Følling
Jofrid Rye Hestenes
Chase Aleksander Jordal

Ledelse