Meny

Våre folk 

 

Samstyret HoSF -
Samstyret er ikkje eit politisk organ, men fungerer som ei organisatorisk overbygging av dei to fylkesdelslaga Hordaland Sp og Sogn og Fjordane SP. Lurer du på noko, kontakt leiarane i dei to respektive fylkesdelslaga. 
 
 
 
Namn Epostadresse  
Nils T Bjørke nils.t.bjorke@stortinget.no leiar
Erlend H Herstad erlend.haugen.herstad@vlfk.no nestleiar
Lars Fjeldstad [email protected]
Leidulf Gloppestad [email protected]
Sidsel Kongsvik [email protected]
Hege Eide Vik [email protected]
Sigrid B Handegard [email protected]
Jon Askeland [email protected] observatør
Britt Mulelid [email protected]  observatør
Reidar Digranes [email protected] observatør
 
 
 
 
 
Fylkestingsgruppa - Vestland SP 
 
Namn Epostadresse  
Jon Askeland [email protected] Fylkesordførar
Sigrid B  Handegard [email protected] Gruppeleiar
Jenny Følling [email protected]  
Samson Hamre samson.hamre@vlfk.no   
Hilde Horpen [email protected]  
Alexander Fosse Andersen [email protected]  
Sigurd Erlend Reksnes [email protected]  
Mette Heidi Bergsvåg Ekrheim [email protected]  
Gunn Åmdal Mongstad [email protected]  
Lars Fjeldstad [email protected]  

 

Kontaktinformasjon - Fylkeskontora

Namn Epostadresse  
Torunn Flatjord Fylkessekretær Hordaland / Sekretariatsleiar Vestland [email protected]
Per Rune Vereide Fylkessekretær Sogn og Fjordane [email protected]
Gabriel Yttri Organisasjonssekretær Vestland gsy@sp.no