Nær folk i hele Norge!

Vestland SP  består av Sogn og Fjordane og Hordaland SP.

Styret i Vestland Senterparti består av

Sigurd Reksnes - leiar
Jostein Ljones - nestleiar
Karoline Bjerkeset
Alexander Fosse Andersen
Morten Askvik
Margunn Y Samnøy
Aleksander Øren Heen
Jon Askeland - observatør
Jofrid Rye Hestenes - observatør
Chase Aleksander Jordal - observatør

Ledelse

Aktuelt i Vestland

31.desember 2019
-   Velkomen til samspel, der by og land med stoltheit dyrkar den vestlandske vilje

- Velkomen til samspel, der by og land med stoltheit dyrkar den vestlandske vilje

I det me feirer det nye året, går me også inn i eit nytt fylke. 1.januar 2020 trer Vestland fylkeskommune i kraft. Les fylkesordførar Jon Askeland sin tale ved markeringa av nye Vestland i Håkonshallen 15. oktober. 

04.desember 2019
Toppe: - Alle  treng fastlegen

Toppe: - Alle treng fastlegen

Fastlegeordninga er grunnmuren i helsetenesta. Den står for nesten 90 prosent av all aktivitet. No er fastlegeordninga i krise. Unge legar vegrar seg for å søke på ledige stillingar. Erfarne legar sluttar med tungt hjarte. Utviklinga har gått i feil retning dei siste åra. Før var rekrutteringssvikten eit distriktsproblem. No slit sjølv dei største byane, skriv Kjersti Toppe.